Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Seminar med Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe, EU-Domstolen

Seminar — Hvornår finder EU-chartret anvendelse, og hvordan fortolkes det af EU-Domstolen?

Info

Date & Time:

Place:
Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
Dansk Forening for Europaret i samarbejde med CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies

Cost:
Free

signup

Med Lissabon-traktatens traktatfæstelse af EU-chartret fik EU sin egen ”Bill of Rights”; et forfatningsretligt instrument, der bidrager til fortolkningen af EU-lovgivningen og danner grundlag for vurderingen af EU-retsakters lovlighed.

Chartrets bestemmelser har været genstand for en efterhånden omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. Fortolkningen af chartret giver dog stadig anledning til tvivl, og EU-Domstolen forelægges jævnligt nye spørgsmål om chartret, herunder om dets anvendelsesområde, jf. chartrets artikel 51.

Generaladvokat Henrik S. Øe redegør for EU-Domstolens retspraksis om fortolkning af chartrets bestemmelser med fokus på den vanskelige afgrænsning af chartrets anvendelsesområde, der i mange tilfælde kan være udslagsgivende for afgørelsen af den konkrete sag. Generaladvokaten berører endvidere spørgsmålet om horisontal virkning af visse bestemmelser i chartret, f.eks. artikel 21 om ikke-diskrimination, og om samspillet mellem chartrets bestemmelser og generelle EU-retlige principper.

Henrik Saugmandsgaard Øes oplæg vil blive efterfulgt af spørgsmål og svar fra salen.

Program og tilmelding

Seneste