Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Seminar om Identitet fra et tværfagligt perspektiv

Seminar — IPTP afholder seminar om identitet fra et tværfagligt perspektiv. Foredragsholdere vil være: •Professor i klinisk psykologi ved Århus Universitet Carsten René Jørgensen •Professor Dan Zahavi, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet •Lektor Marianne S. Stidsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet •Lektor Katrine Zeuten, Institut for Psykologi, Københavns Universitet •Lektor Lilian Munk Rösing, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Info

Date & Time:

Place:
Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Hosted by:
Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP)

Cost:
1.200,00 kr. for medlemmer af IPTP; 1.500,00 kr. for andre

Hvem er jeg – hvem er du – hvad har formet os og hvem er vi?

I den seneste version af det amerikanske diagnosesystem DSM 5 – alternativ model for personlighedsforstyrrelse – indgår identitet som et led i den samlede vurdering af personlighedsfunktion. Identitet er ikke blot betydningsfuldt indenfor personlighedspsykologi / personlighedspsykiatri – men også i en række andre discipliner; humanistiske, sociologiske og kunstneriske.
Vi har inviteret fremtrædende forskere fra forskellige fagområder til at belyse og drøfte begrebet.

Program
08.30 – 09.00 Ankomst – kaffe, croissant
09.00 – 09.05 Velkomst v. Kraka Bjørnholm
09.05 – 10.05 Identitet og identitetsudfordringer i det senmoderne v. Carsten René Jørgensen
10.05 – 10.20 Pause
10.20 – 11.20 Selv-identitet, personlig identitet, kollektiv identitet: Hvad er forskellen og hvad er sammenhængen? v. Dan Zahavi
11.20 – 12.20 Hvad kan litteraturen fortælle os om identitet? v. Marianne Stidsen
12.20 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.15 Kønnet er ikke en identitet v. Lilian Munk Rösing
14.15 – 14.30 Kaffe/kage
14.30 – 15.30 Identitet eller identifikation i psykoanalyse v. Katrine Zeuthen
15.30 – 16.15 Paneldiskussion

Foredragsholdere
Professor i klinisk psykologi Carsten René Jørgensen, Århus Universitet
Professor Dan Zahavi, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet
Lektor Marianne Stidsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Lilian Munk Rösing, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Katrine Zeuthen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Tilmelding senest 21. september 2018 – send mail til iptp.dk@gmail.com med oplysning om navn og evt. EAN-nummer.

Se mere om IPTP på www.iptp.dk

Seneste