Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Seminar om "Nye retlige perspektiver på reproduktion"

Seminar — På eftermiddagsseminaret vil vi gennem oplæg og paneldebat diskutere forskellige retlige problemstillinger i forbindelse med reproduktion set i lyset af de seneste fertilitetsteknologier mv.

Info

Date & Time:

Place:
Konference/flexrum, stuen, rum 8A-0-57, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
CeBIL - Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, WELMA - Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked og FIRE – Fiscal Relations Research Group

Cost:
Free

signup

Hermed inviterer vi til et eftermiddagsseminar om ”Nye retlige perspektiver på reproduktion” den 31. oktober 2018 kl. 13-16 på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor vi gennem oplæg og paneldebat vil diskutere forskellige problemstillinger i forbindelse med reproduktion set i lyset af de seneste fertilitetsteknologier mv. Dette vil vi italesætte gennem forskellige retlige vinkler på reproduktion såsom familie-, sundheds-, skatte- og afgifts-, ligestillings- og diskrimineringsretlige vinkler samt menneske- og grundlæggende rettighedsperspektiver. Talerne og paneldeltagerne vil bidrage med forskningsbaserede og branchespecifikke synsvinkler på reproduktion i samfundet.

På seminaret vil lektor Janne Rothmar Herrmann fortælle nærmere om sit nye forskningsprojekt om ”Rekonceptualisering af reproduktive rettigheder”, idet hun netop har modtaget en bevilling på 2,5 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til brug for forskning vedrørende den hastige udvikling af fertilitetsteknologierne. Eksempelvis indikerer den medicinske forskning, at ovarievæv, der nedfryses og senere i livet transplanteres tilbage til kvinden, kan være en naturlig og medicinfri måde at udsætte menopausen på og dermed indtræden af sygdomme som knogleskørhed. Fertilitetsteknologier er således ikke længere kun en behandling for barnløse, men handler også om sundhed og sygdomsforebyggelse. Juridisk set betyder det, at grundlaget for reguleringen og for de reproduktive rettigheder er under udfordring.

Seminaret afholdes som et samarbejde mellem CEBIL – Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation, WELMA – Center for Legal Studies in Welfare and market samt FIRE – Fiscal Relations Research Group, alle fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Program og tilmelding

Seneste