Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Skriften alene? - Perspektiver på det lutherske bibelsyn

Foredrag — Aftenforedrag i Teologisk Forening v.cand.theol. Kristoffer Garne og lektor, dr.theol. Carsten Pallesen:'Skriften alene? - Perspektiver på det lutherske bibelsyn'

Info

Date & Time:

Place:
Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab (dvs. entré til alle foredrag i semesteret) kr. 50 per semester for studenter og pensionister, kr. 75 for øvrige. NB: vi tager kun imod kontanter.

Det lutherske syn på biblen formuleres ofte slagordsagtigt i de to ord sola scriptura, ’skriften alene’. Det har dog aldrig været meningen, at sola scriptura skal forstås sådan, at skriften skal stå ene og alene udenfor enhver sammenhæng og uden levende læsere.

Aftenens foredrag vil forsøge at indkredse, hvad vi kan forstå ved udtrykket ’skriften alene’. Det ene oplæg behandler spørgsmålet om det lutherske bibelsyn i lyset af Grundtvigs kristendomsforståelse. Det andet oplæg er en religionsfilosofisk refleksion over de såkaldte ’eksklusipartikler’ og deres betydning for skriftsynet.

Aftenen tager udgangspunkt i Tidsskriftet Fønix’ udgivelse af bogen Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn (red. Kristoffer Garne). Bogen, der er skrevet af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne, vil kunne købes på dagen.

Bogen udkommer som første bind i Tidsskriftet Fønix nye bogserie, Palme-serien. Se mere på www.foenix1976.dk

Foredraget finder sted kl. 19.30.

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab (dvs. entré til alle foredrag i semesteret) kr. 50 per semester for studenter og pensionister, kr. 75 for øvrige.

NB: vi tager kun imod kontanter.

Seneste