Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Solisterne. Sandheden om H.C. Andersen og Søren Kierkegaard – de historiske kendsgerninger og fiktionens foræringer.

billede:

Foredrag — I min roman Solisterne lader jeg H.C. Andersen og Søren Kierkegaard rejse ned gen­nem Europa sidst i 1849 med Rom som destination. I fore­draget vil jeg belyse for­holdet mellem solisterne på grundlag af det foreliggende kilde­materiale, men tillige reflek­tere over den øgede forståelse af solisterne, som romanen muliggør, altså kredse om det, man kunne kalde fiktionens foræringer.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, Auditorium 9A-0-01

Hosted by:
Søren Kierkegaard Selskabet

Cost:
50 DKK

Foredrag v/ Joakim Garff, lic. theol., Lektor i Etik og religionsfilosofi på Teologi, KU, Centerleder v. Søren Kierkegaard Forskningscenteret

I min roman Solisterne lader jeg H.C. Andersen og Søren Kierkegaard rejse ned gen­nem Europa sidst i 1849 med Rom som destination. Undervejs udveksler det umage par tanker om kærligheden, angsten, glæden, selvet, døden og livet derefter, men berører også deres kunstneriske virksomhed og den udeblevne anerkendelse, pressens tilta­gen­de dominans og den vildt­voksende natur­videnskab, folkestyrets frem­march og kristen­dom­mens krise. I fore­draget vil jeg belyse for­holdet mellem solisterne på grundlag af det foreliggende kilde­materiale, men tillige reflek­tere over den øgede forståelse af solisterne, som romanen muliggør, altså kredse om det, man kunne kalde fiktionens foræringer. Kommer vi sand­heden nærmere med kunsten end uden? Er fiktionalisering i virkeligheden et fortolkningsmæssigt forstørrelsesglas, der giver os et bedre billede af begiven­heder og perso­ner, stemninger og tilstande, end de såkaldt nøgne kendsgerninger formår? Række­vidden af disse reflek­sioner vil jeg afprøve ved at oplæse udvalgte partier fra romanen.

Seneste