Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Som jagten på cirklens kvadratur: Søgen efter positiv, herunder kvantitativ, læring og teoretisk vejledning for krig igennem 250 år.

Foredrag — Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder belyst ud fra krigshistorie

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27
2100 Ø

Hosted by:
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Cost:
Free

Foredragsholder:
Michael H. Clemmesen er generalmajor, cand. phil. i historie, seniorforsker (em).
Han har forsket i militærhistorie, beskæftiget sig med uddannelse af militært personale, været leder af det baltiske forsvarsakademi i Estland efter landenes selvstændighed, og er også kendt som debattør.

Foredraget er inviteret på baggrund af den løbende diskussion om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder i psykologien, og er inspireret af udgivelsen Om læring og indsigt fra krig med casemateriale til studiet af militære konflikter

Beskrivelse:
Kvantitative læringsmetoder og positiv teori har fra Oplysningstiden været søgt anvendt i forsøg på at kunne gøre krigsførelse videnskabeligt funderet. Herunder har grundlaget traditionelt været historiske eller aktuelle eksempler.

Det historiske forløb igennem de sidste 250 år følges med nedslag på de ledende teoretikere/skoler og deres eksempler.

Udvalgte publikationer:
Clemmesen, M.H. (2010) Den lange vej mod 9. april. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (2012) Det lille land før den store krig. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (2019) Sønderjyllands forsvar og Lembourns spionage. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (red.) (2018) Om læring og indsigt fra krig bd. 1-2. København: Forsvarsakademiet.

Desuden bidrag til Franzen og Jespersen (2010). Danmarks Krigshistorie. København: Gad og Jespesen og Christensen (2012) Københavns befæstning. København: Gad

Se også: www.forskningsmetode.dk

Seneste