Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Spæktykkelse som indikator for havets tilstand

Foredrag — Specialkonsulent og forsker Line Anker Kyhntaler fortæller i Dansk Naturhistorisk Forening om Spæktykkelse som indikator for havets tilstand.

Info

Date & Time:

Place:
Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Hosted by:
Dansk Naturhistorisk Forening

Cost:
Alle er velkomne

 

Dansk Naturhistorisk Forening

Spæktykkelse som indikator for havets tilstand

 

af specialkonsulent og forsker Line Anker Kyhn (Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)

 

———————————————————————-

I forvaltningen af bestande af vilde dyr, i særdeleshed svært tilgængelige arter som sæler og marsvin, er det ønskværdigt, at finde simple indikatorer der kan beskrive individets sundhedstilstand, og ligeledes bruges til kvantitativt at vurdere hele populationens tilstand med hensyn til sundhed og ernæring. Under EU’s Havstrategidirektiv (Marine Strategy Framework Directive, MSFD) er der udvalgt en række indikatorer til at beskrive havets tilstand. Disse indikatorer skal bruges til at vurdere om der er opnået såkaldt God Miljøtilstand inden for et udpeget område. HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) udvælger og definerer indikatorer til at vurdere miljøtilstand som defineret under MSFD i Østersøregionen. Det gælder f.eks. spæktykkelse som indikator for havpattedyrs ernæringstilstand. Hvis havpattedyr har en spæktykkelse, der ligger over en defineret grænse for God Miljøtilstand, indikerer denne indikator God Miljøtilstand for det miljø, den repræsenterer. I denne sammenhæng er havpattedyr centrale, i det de er toprovdyr og derfor reflekterer hele den fødekæde, de indgår i. Det vil sige, at i det komplekse system som et fødenet i havet udgør, er der valgt enkelte indikatorer med simple mål og grænseværdier som udtryk for hele økosystemets tilstand og som udtryk for GES.

Spæklaget holder havpattedyr varme og fungerer som energidepot og bidrager til den karakteristiske strømlinede torpedoform. Spæklaget varierer i tykkelse over året, med køn, alder og reproduktiv status, men tykkelsen varierer også med sygdom og fødeindtag. Hvis den normale variation over et år er kendt, kan variationer i spæklagets tykkelse bruges som et udtryk for dyrets ernæringsstilstand, og samtidig give information om dyrets sundhedstilstand. Aarhus Universitet udfører derfor et flerårigt projekt for Miljøstyrelsen med det formål at sætte grænseværdi for God Miljøtilstand baseret på spæktykkelse for vores danske arter af havpattedyr; marsvin, spættet sæl og gråsæl i deres respektive forvaltningsområder. Til dette formål indsamler vi strandede og regulerede dyr, og vi fanger aktivt sæler i de områder hvor vi mangler data fra strandede dyr.

I foredraget vil jeg fortælle om projektet og dets foreløbige resultater. Jeg vil også fortælle om nogle af de øvrige indikatorer under HELCOM for Havpattedyr.

 

————————————————————————————–

 

Torsdag d. 2/4-20 kl. 17.00

Sted: Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Foredraget er GRATIS

P-tilladelse uddeles

Seneste