Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Studie- og forskningsforløb som model for matematikundervisningen i gymnasiet?

Seminar — INDsigtseminar ved postdoc Britta Jessen, IND

Info

Date & Time:

Place:
Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K

Hosted by:
Institut for Naturfagenes Didaktik

Cost:
Free

signup

Igennem årtier har idéen om fordelene ved og organiseringen af undersøgelsesbaseret undervisning – også i matematik – været debatteret og undersøgt i forskningsmæssig sammenhæng såvel som afprøvet i diverse kontekster. Flere EU projekter og forskningsprogrammer har givet bud på, hvordan den undersøgelsesbaserede undervisning kan realiseres i undervisningspraksis. Senest har Matematikkommissionen foreslået at undervisning og prøver skal trække på undersøgelsesbaserede tilgange til faget samt at lærerne skal styrkes i at udvikle induktive undervisningsforløb. I dette INDsigt-seminar gives en kort præsentation af en matematikdidaktisk tilgang til undersøgelsesbaseret undervisning i form af Studie- og Forskningsfoløb fra den Antropologiske Teori for Didaktik (ATD). Kernen i studie- og forskningsforløb er, at lade elever arbejde med et større genererende spørgsmål, hvilket de besvarer gennem studiet af diverse ressourcer samt ved at bruge den erhvervede indsigt til at formulere (for eleven) svar på egne og det genererende spørgsmål. Tanken er, at processen med skiftevis at tilegne sig ny viden og aktivt bruge denne til at besvare spørgsmål med matematisk indhold, fører til læring. I løbet af seminaret vil der blive givet eksempler på forløb, der har været gennemført i danske gymnasieklasser og som afslutning af seminariet vil mulighederne for deres udbredelse blive diskuteret.

Deltagelse i seminaret er gratis men vi beder om tilmelding senest den 23. marts 2017.

Seneste