Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Sune Klinges ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar — EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten

Info

Date & Time:

Place:
Alf Ross Auditoriet 9A-3-01, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S

Hosted by:
Ph.d.-skolen, Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Sune Klinges ph.d. forsvar af afhandlingen:

EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
  • Professor Xavier Groussot, Lund University
  • Professor Anna Jonsson Cornell, Uppsala universitet

 

Vejleder er Professor Helle Krunke, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted fredag 30. august 2019 kl. 15:30 i Alf Ross Auditoriet 9A-3-01, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S

Efter forsvaret afholder Sune Klinge og Det Juridiske Fakultet en reception.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@hrsc.ku.dk

Link til resume på dansk

Forsvaret afholdes på dansk.

Seneste