Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Talblindhed: ’Jeg kan altså ikke finde ud af det der med tal’

billede:

Foredrag — Er det almindeligt ikke at kunne med tal, eller er det en særlig tilstand: dyskalkuli? Er der flere slags talblindhed? Ligner ordblindhed og talblindhed hinanden?

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Psykologforenings lokaler
Stockholmsgade 27
2100 Kbh Ø

Hosted by:
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Cost:
Free

signup

Er det bare helt almindeligt at have det sådan, eller er vi over i noget med talblindhed/dyskalkuli?

Er der flere slags talblindhed?

Ligner ordblindhed og talblindhed hinanden?

Paradokser indenfor talblindhed:

Det er almindeligt at personer der ikke er gode til basale regnefærdigheder alligevel kan have relativt gode matematiske færdigheder på højere niveauer.
Hvordan skal vi forstå sådanne paradokser? Skal matematisk kunnen og forståelse forstås ud fra stringent ”lineær” logik eller ud fra noget  mere ”psykologisk”.
Oplægget giver en oversigt over, hvilke typer af teorier om talblindhed der findes inden for meget forskellige forskningsretninger, herunder især ud fra neurologisk, psykologisk, sociologisk og pædagogisk perspektiv. Desuden præsenteres et forsøg på sammenfattende definition, præsentation af undersøgelsesmetoder samt skøn over, hvor mange der har talblindhed.

Vægten ligger både på teoretisk litteratur, empiriske undersøgelser og pædagogiske indsatser, især over for børn, men der skitseres dog også perspektiver for voksne.

Endelig  gives en oversigt over forskellige og forskelligartede bud på tidlig og forebyggende indsats overfor alle børn/elever samt specifikke indsatser overfor diagnosticerede talblinde fra  4. klassetrin.

Seneste