Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Tom Andersen Kjær: At være ude af sig selv og at finde sig selv – noget om sorg i et sansefilosofisk perspektiv

Foredrag — Tom Kjær vil dele sine overvejelser om, hvad det kan være at møde sørgende mennesker professionelt. I forlængelse af Løgstrups kunstfilosofi inddrages kunstneriske udtryk til belysning af sorgens sanselighed og mødet mellem mennesker i sorgen.

Info

Date & Time:

Place:
Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Hosted by:
Forum for Eksitentiel Psykologi & Terapi

Cost:
30 k.

Tom Kjær vil redegøre for sin forståelse af sorg i forlængelse af filosoffen og teologen Knud Ejler Løgstrups tænkning om sansningen. Udgangspunktet for foredraget er en erkendelse af, at sorg og sanselighed er tæt forbundne. Der er også gået noget forud for sorgen. Noget, der har med sanselighed, bevægelse og stemthed at gøre. I sorgen sanses livet anderledes. Det kalder på en ny forståelse af livet, der kan rumme både det, der var og det, der er. Sorgens sanselighed gør også, at sorg ikke er noget, der kan eller skal fjernes ved diverse former for intervention. Den er derimod et livsvilkår – blandt mange – i et liv, hvor sansning og forståelse spiller sammen. Tom Kjær vil dele sine overvejelser om, hvad det kan være at møde sørgende mennesker professionelt.  I forlængelse af Løgstrups kunstfilosofi inddrages kunstneriske udtryk til belysning af sorgens sanselighed og mødet mellem mennesker i sorgen.

Tom Kjær er uddannet teolog fra Københavns Universitet og arbejder som hospitalspræst.

Seneste