Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Verden er i dig – arven fra miljøet // The World is in You - the inheritance from the environment

Foredrag — En samtale om fortidens spor i nutidens kroppe.

Info

Date & Time:

Place:
Medicinsk Museion
Bredgade 62
1220 København K

Hosted by:
Medicinsk Museion

Cost:
100 DKK / stud. 75 DKK

signup

[Bemærk, samtalen vil være på engelsk]

Din krop er direkte forbundne med hvordan dine forældre og bedsteforældre levede.
Forsker studerer forandringer i den måde, som vores gener bliver udtrykt på – og som måske kan nedarves. Disse forandringer kan have mange kilder – ernæring, miljøforurening og måske endda andre livsoplevelser. Omfanget og mekanismerne er en kilde til stor videnskabelig debat, og rejser grundlæggende spørgsmål om arv og miljø. Har din bedstemors diet indvirkning på din krop? Og kan du arve dine forældres traumer?
I denne talk mødes professor i epigenetik Romain Barrès og kurator Malthe Bjerregaard til en samtale om fortidens spor i nutidens kroppe.

Billetter købes via Billetto.

//

[The talk will be in English]

Your body is directly connected to how our parents and grandparents lived.
Scientists have shown that the expression of our genetic code can change, and that these changes can be inherited. These cause of these changes can have many sources: nutrition, environmental pollution and perhaps even other life experiences. The scope and mechanisms are a source of great scientific debate and raise fundamental questions about heritage and the environment. Does your grandmother’s diet affect your body? And can you inherit your parents’ trauma?
In this talk, professor of epigenetics Romain Barrès and curator Malthe Bjerregaard meet for a conversation about the traces of the past in the bodies of today.

Tickets via Billetto.

Seneste