Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Verden er i dig – at forlade verden // The World is in You - leaving this world

Foredrag — En samtale om kroppen i rummet.

Info

Date & Time:

Place:
Medicinsk Museion
Bredgade 62
1220 København K

Hosted by:
Medicinsk Museion

Cost:
100 DKK / stud. 75 DKK

signup

Vores kroppe er forbundne til jordens tyngdekraft, klima og atmosfære. En forbundenhed der er umulig at rejse væk fra.
Forskningen udforsker menneskekroppens fysiske grænser og muligheder i en tid, hvor Jorden ikke længere nødvendigvis er artens eneste planetariske levested. Hvad sker der fx med kroppen, hvis vi vil bosætte os på Mars? Kan mennesket overhovedet tilpasse sig et liv andre steder end på jorden? Hvad sker der med kroppen, hvis vi tager den ud af dens planetariske kontekst? Og hvilke nye indsigter giver det os i sammenspillet mellem krop og planet?
I denne talk mødes astronom Michael Lindholm og kurator Jacob Lillemose til en samtale om kroppen i rummet.

Billetter købes via Billetto.

//

[Note, the talk is in Danish]

Our bodies are connected to earth’s gravity, climate and atmosphere. A connection that is impossible to leave behind.
Research explores the physical boundaries and possibilities of the human body at a time when the Earth is no longer the only planetary habitat for our species. For example, what happens to the body if we want to settle on Mars? Are humans at all able to adapt to living anywhere other than on earth? What happens to the body if we take it out of its planetary context? And what new insights does it give us in the interplay between body and planet?
In this talk, astronomer Michael Lindholm and curator Jacob Lillemose meets for a conversation about the body in space.

Tickets sales via Billetto.

Seneste