Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Verden er i dig – du er hele verden // The World is in You - you are the whole world

Foredrag — En samtale om kroppen og dets mikroskopiske beboere.

Info

Date & Time:

Place:
Medicinsk Museion
Bredgade 62
1220 København K

Hosted by:
Medicinsk Museion

Cost:
Standard 100 DKK / stud. 75 DKK

signup

[Bemærk, samtalen vil være på engelsk]

Din krop er forbundet til utallige mikroskopiske organismer som lever i og på dig.
Et mylder af liv, som i langt større grad end man tidligere har forestillet sig, påvirker vores liv og adfærd. Den nyeste forskning forbinder vores kroppe til hele den mikrobielle verden, der dækker planeten. Denne nye viden rejser en række grundlæggende spørgsmål – hvad betyder det, hvis vi skal spørge ’hvem er vi’? Hvordan lever vi bedst sammen med hele den mikrobielle verden i og omkring os? Og hvad betyder det, hvis vores sundhed og sygdom opstår i et komplekst sammenspil mellem mange forskellige arter?
I denne talk mødes lektor i bioinformatik Mani Arumugam og kurator Adam Bencard til en samtale om kroppen og dets mikroskopiske beboere.

Billet købes via Billetto.

//

[The talk will be in English]

Your body is connected to countless microscopic organisms that live in and on you.
A myriad of lives that, to a far greater extent than previously imagined, affect our lives and behaviour. The latest research connects our bodies to the entire microbial world that covers the planet. This new knowledge raises numerous fundamental questions: what does it mean if we are to ask ‘who are we’? How do we best live with the whole microbial world in and around us? And what does it mean if our health and disease arise in a complex interplay between many different species?
In this talk, associate professor of bioinformatics Mani Arumugam and curator Adam Bencard meet for a conversation about the body and its microscopic inhabitants.

Tickets sales via Billetto.

Seneste