Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Verden er i dig – tiden i kroppen // The World is in You - body time

Foredrag — En samtale om tiden i kroppen.

Info

Date & Time:

Place:
Medicinsk Museion
Bredgade 62
1220 København K

Hosted by:
Medicinsk Museion

Cost:
100 DKK / stud. 75 DKK

signup

[Bemærk, samtalen vil være på engelske]

Din krop er forbundet til planetens tidslige rytmer.
I disse år forskes der intenst i, hvordan vores celler måler og reagere på tidens gang. Det er et forskningsfelt, der rejser store spørgsmål både om individuel sundhed og samfundsmæssige strukturer – hvordan spiller elektrisk lys, skifteholdsarbejde og ændrede spisemønstre ind i kroppens fysiske tid og i vores oplevelse af tid?
I denne talk mødes lektor i mikrobiologi Zachary Gerhart-Hines og kurator Kristin Hussy til en samtale om tiden i kroppen.

Billetter købes via Billetto

//

Your body is connected to the temporal rhythms of the planet. In recent years, scientists have intensified their research into how our cells measure and respond to the passage of time. It is a field of research that raises major questions about both individual health and societal structures: How do electric light, shift work and altered eating patterns play into the body’s physical time and into our experience of time?
In this talk, associate professor of microbiology Zachary Gerhart-Hines and curator Kristin Hussy meet for a conversation about time in the body.

Tickets sales via Billetto.

Seneste