Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Forelæsning

Vi inviterer til et kig ind i fremtidens geologi

Forelæsning — Sektion for Geologi på IGN inviterer dig til et kig ind i fremtidens geologi, når vi inviterer til Introduktions-forelæsninger og reception d. 14. november 2017.

Info

Date & Time:

Place:
Forelæsningerne vil foregå i Auditorium A på Øster Voldgade 10 fra kl. 14:00-15:30, med efterfølgende reception i kantinen fra 15:30-17:30.

Hosted by:
Sektionsleder i Sektion for Geologi på IGN, Karsten Høgh Jensen

Cost:
Free

Sektion for Geologi på IGN inviterer dig til et kig ind i fremtidens geologi, når vi inviterer til Introduktions-forelæsninger og reception d. 14. november 2017.

Du vil få et indblik i, hvor forskningen bevæger sig hen i de kommende år på IGN, når vi giver ordet til vores fem nyansatte kollegaer, der vil fortælle om de spændende forskningsprojekter, de arbejder med lige nu.

Ansættelsen af fem forskere skal være med til at sikre, at Københavns Universitet er med helt i front, også når det gælder nye fagområder som geomikrobiologi.

Vi glæder os til at se jer den 14. november til nogle spændende timer sammen med Christian Bjerrum, Søren Jessen, Nicole Posth, Nina Søager og Kristoffer Szilas.

Venlig hilsen
Karsten Høgh Jensen
Sektionsleder i Sektion for Geologi

Du kan møde:

Professor MSO Christian Bjerrum fra Forskergruppen Bassinstudier

Christian Bjerrum blev ansat som adjunkt på IGN i 2002, og blev i september udnævnt til Professor MSO. Christian fungerer som Københavns Universitets ”local focal point” i forhold til Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, hvor han arbejder med udvikling af samarbejdet og projektporteføljen.

Christian arbejder med fysisk-matematiske modeller, og geokemiske metoder for at forstå iltfrie forhold i oceanerne og kystnære områder i fortiden, specielt i Prækambrium og Mesozoikum. Han har specielt fokus på co-evolutionen mellem ilt og liv på jorden og i oceanerne.

Christian vil fortælle om, hvordan han og hans studerende arbejder med geokemiske metoder og ocean-modeller koblet til biogeokemiske kredsløb for at forstå iltning af fortidens oceaner og atmosfære.

Lektor Søren Jessen fra Forskergruppen Vandressourcer

Søren Jessen arbejder med den uorganiske grundvandsgeokemi og koblingen til geologien og til det hydrologiske kredsløb. Hans fokusområder omfatter transport af kulstof, kvælstof og fosfor i hydrosfæren og brugen af f.eks. grundvandskemi og stabile isotoper af vand som tracere i det hydrologiske kredsløb.

Inden Søren kom til IGN, var han ansat som forsker på GEUS. Søren Jessen vil fortælle om og komme med eksempler fra undersøgelser af fosfortransport med grundvandet til søer, forekomsten af arsen i grundvand i Sydøstasien, og omsætningen af kulstof i den arktiske permafrost.

Adjunkt Nicole Posth fra Forskergruppen Bassinstudier

Nicole Posth kommer fra en stilling som adjunkt på Nordcee-group på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet. Hun tiltrådte sin stilling på IGN den 1. oktober.

Nicole er uddannet geomikrobiolog og hendes forskning retter sig mod at forstå den rolle, som mikroorganismer spiller i omsætning af stoffer, som f.eks. kulstof, jern, svovl og fosfor. For at forstå denne rolle kombinerer Nicole laboratorieforsøg på modelorganismer med mikrobielle populationer i naturen. I øjeblikket arbejder hun med, hvordan mikroplastic interagerer med havmiljøet og er i gang med at opbygge en ”Young Investigator group”, som VILLUM Fonden har finansieret.

Hendes team vil bl.a. arbejde videre med at undersøge den mikrobielle stofomsætning, mikrobe-overfladeinteraktioner og samlet transport for at kunne præcisere, hvordan mikroorganismer interagerer med plastaffald, og hvad denne interaktion betyder for plastens ”skæbne” i oceanerne.

Nicole Posth vil fortælle om mikrobiel stofomsætning og dens betydning for tidligere og nuværende miljø.

Adjunkt Nina Søager fra Forskergruppen Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer

Nina Søager tiltrådte stillingen som adjunkt d. 1. september i år og kommer fra en stilling som postdoc fra Forskningsrådet, hvor hun var tilknyttet IGN, men arbejdede på Geomar-instituttet i Kiel sammen med bl.a. professor Kaj Hoernle. På en bevilling fra Carlsberg, arbejdede hun videre med at undersøge olivinsammensætninger til beregning af iltfugaciteter og magmatiske temperaturer i lavaer fra øerne Kap Verde, Tristan da Cunha og Gough.

Nina forsætter sit arbejde med at bruge sammensætninger af mineraler som olivin, klinopyroksen og amfibol til at karakterisere primitive basaltiske smelter fra både oceanøer og subduktionszoner.

Hun vil fortælle om, hvordan man kan bruge oliviner til at få informationer om kappens sammensætninger, temperaturer og dynamik.

Adjunkt Kristoffer Szilas fra Forskergruppen Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer

Kristoffer Szilas kommer fra en stilling som Carlsbergfondet postdoc på GEUS og har tidligere været postdoc på Stanford University og Columbia University i USA. Han begynder officielt arbejdet på IGN som aAdjunkt per 1. januar, hvor han bl.a. skal undervise i malmgeologi og metamorfe processer.

Hans forskningsområde fokuserer på petrologi og geokemi i grønlandske bjergarter, der er 3,8 til 2,5 milliarder år gamle.

Kristoffer vil fortælle om sit feltarbejde i Grønland og om de grundvidenskabelige spørgsmål, som han håber at kunne besvare med sin igangværende forskning, hvilket bl.a. omfatter de tidligste kontinenters oprindelse.

Seneste