Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

webinar

Webinar: Fremtidens fødevaresystemer - muligheder og udfordringer

billede:

webinar — Vores nuværende fødevaresystem og landbrugskultur er under pres, for faktum er, at vi ser stigende befolkningstal, står overfor alvorlige miljøudfordringer samtidig med, at vi skal sikre fødevareproduktionen på en for mennesker, dyr, miljø og industri bæredygtig måde. Forskningen er en del af løsningen, men det kræver en generel tranformation af vores fødevaresystem. Hvordan sikrer vi, at vi har et fødevaresystem, der kan følge med? Hvad er de alternative løsninger? Og kan de reelt transformere vores fødevaresystem?

Info

Date & Time:

Place:
https://ucph-ku.zoom.us/webinar/register/WN_A3Vsp8rcQuCbNH5Ej8DRHg

Hosted by:
Inst. for Plante- og Miljøvidenskab

Cost:
Free

signup

Vores nuværende fødevaresystem og landbrugskultur er under pres, for faktum er, at vi ser stigende befolkningstal, står overfor alvorlige miljø- og klimaudfordringer samtidig med, at vi skal sikre fødevareproduktionen på en for mennesker, dyr, miljø og industri bæredygtig måde. Forskningen er en del af løsningen, men det kræver en generel tranformation af vores fødevaresystem.

Hvordan sikrer vi, at vi har et fødevaresystem, der kan følge med? Hvad er de alternative løsninger? Og kan de reelt transformere vores fødevaresystem?
Det stiller vi skarpt på d. 4. maj hvor PLENs Alumnenetværk inviterer til online gå-hjem-møde. Webinaret er åbnet for alle.

Gå-hjem-mødet vil indeholde 3 oplæg af ca. 15 minutters varighed med mulighed for spørgsmål i chatten.

Hvornår: Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 16-17 på ZOOM (link sendes ved tilmelding)
Tilmeld dig her.

Oplægsholdere:

Jesper Svensgaard (Inst. for Plante og Miljøvidenskab / KU) om Fødevareproduktion og forbrug i Danmark mod 2030 og 2050:
Fødevareproduktionen fylder ca 25% af de totale globale udledninger og ca 30% når man ser på fødevareproduktionen i Danmark i forhold til de samlede nationale udledninger. Samtidig fylder fødevareproduktionen for meget arealmæssigt, og udfordringen bliver at tage landbrugsjord ud til natur og kulstofbinding samtidig med der skal produceres flere fødevarer. Hvilken udfordring står vi med globalt og nationalt i at nå 70% målsætningen i 2030 og netto-nul udledning i 2050, og hvilke virkemidler skal vi arbejde med for at nå vores målsætninger?

Adjunkt Kristian Holst Laursen (Inst. for Plante og Miljøvidenskab / KU) om Vertikalt landbrug:
Vertikalt landbrug, vertical farming, lodret landbrug eller landbrug på højkant; kært barn har mange navne, og de seneste år har adskillige virksomheder inden for netop dette område etableret sig i Danmark. Der hersker dog stadig uvished om fordelene og ulemperne ved denne type landbrug, som dækker over en lang række forskellige produktionsformer og teknologier. I dette indlæg giver Kristian Holst Laursen en introduktion til emnet, og diskuterer om vertikalt landbrug er en del af fremtidens fødevaresystem.

Studieadjunkt Rasmus Halfdan Jørgensen (Inst. for Geovidenskab og naturforvaltning / KU) om Skovhaver:
Begrebet skovlandbrug dækker over en række forskellige produktionssystemer hvor træer integreres i landbruget. Skovhaver/madskove som de mest komplekse af ovenstående systemer, angives ofte som meget energieffektive og resiliente produktionssystemer. Samtidig er det også systemer, som kun vanskeligt kan sammenlignes med moderne landbrug. Hvad er skovhaver og hvordan kan de inspirere til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion?

Tilmeld dig her

Seneste