Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Ytringsfrihed, injurier og samfundsmæssig interesse

Seminar — CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration inviterer til seminar om ytringsfrihed, injurier og samfundsmæssig interesse.

Info

Date & Time:

Place:
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration

Cost:
Free

Kom og hør og deltag i seminar om ytringsfrihed, injurier og samfundsmæssig
interesse. I Danmark er der ytringsfrihed. Ytringsfriheden er en af demokratiets grundlæggende  fundamenter – ikke mindst når emnet er af væsentlig samfundsmæssig interesse.  Og det er emnet, når det drejer sig om Danmarks sikkerhedspolitiske forhold under den kolde krig,  herunder fodnotepolitikken, truslen fra øst, KGB og danske spioner. Men ytringsfriheden er aldrig  absolut, og målet helliger ikke nødvendigvis midlet – slet ikke når ytringsfriheden  bruges til at krænke andres gode navn og rygte uden fornødent faktuelt grundlag. Center  for Offentlig Regulering og Administration byder velkommen til dette seminar om ytringsfrihed, injurier
og samfundsmæssig interesse.

Program

15.00 – 15.05 Velkomst
v/ forskningscenterleder lektor Trine Baumbach
15.05 – 15.35 Ytringsfrihed og injurier – emner af samfundsmæssig interesse
v/ lektor ph.d. Trine Baumbach
15.35 – 15.45 Spørgsmål
15.45 – 16.15 Højesterets dom i sagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen
v/ advokat (H) René Offersen
16.15 – 16.25 Spørgsmål
16.25 – 16.55 Debat
16.55 Afslutning

Tid: 2. marts 2017, kl. 15:00-17:00

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Advokat (H) René Offersen har ført en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig
betydning. Bl.a. var han forsvarer for forhenværende borgmester og folketingsmedlem Peter Brixtofte  i Farum-sagen, og antaget af forhenværende udenrigsminister Per Stig Møller i forbindelse  med Irak-Kommissionen. Endvidere var han advokat for journalist Jørgen Dragsdahl i Højesteret  i Koldkrigs-sagen.

Lektor, ph.d. Trine Baumbach har mangeårig praktisk og akademisk erfaring. Hun har således  undervist i bl.a. strafferet, menneskeret og medieret. Endvidere har hun skrevet en række artikler  og senest monografien Strafferet og menneskeret, hvor ytringsfriheden og grænserne for ytringsfriheden  er centrale temaer.

Seneste