Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Yun Katrine Ladegaard forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Psykologi

Ph.d.-forsvar — Yun Katrine Ladegaard forsvarer sin ph.d.-afhandling “Work-related mental disorders. A quantitative and qualitative investigation of employees and managers experiences at the workplace and in the Workers’ Compensation System”.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.06.

Hosted by:
Institut for Psykologi

Cost:
Free

Kandidat
Yun Katrine Ladegaard

Titel
Work-related mental disorders. A quantitative and qualitative investigation of employees and managers experiences at the workplace and in the Workers’ Compensation System”. Afhandlingen fremlægges til gennemsyn på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1353 København K.

Tid og sted
Fredag den 14. september 2018 kl. 13:00. Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.06., 1353 København K.  Det er nemmest at benytte indgangen fra Gammeltoftgade. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Torben Bechmann Jensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  • Førsteamanuensis Chris Jensen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Seniorforsker Thomas Lund, Forskningscenter for Unges Arbejdsliv, Frederiksberg & Bispebjerg Hospital

Resumé
Hvad sker der, når medarbejdere bliver syge med en arbejdsrelateret psykisk lidelse? Fokus er på arbejdspladsen, arbejdsskadesystemet og samspillet mellem de to, set fra medarbejdere og mellemlederes perspektiv

Ph.d. afhandlingen tager afsæt i fire studier som via forskellige metodiske tilgange belyser:

•Studie I: Hvordan oplever og håndterer mellemledere situationen, hvor en medarbejder er blevet sygemeldt med en arbejdsrelateret psykisk lidelse?
•Studie II: Hvad sker der på arbejdspladsen, når en medarbejder bliver syg på grund af en arbejdsrelateret sygdom? – Hvem er involveret, og bliver medarbejdere med arbejdsrelaterede psykiske lidelser behandlet anderledes end medarbejdere med ryg eller hudsygdomme?
•Studie III: Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt arbejdsrelateret psykisk sygdom arbejdspladsen og det danske arbejdsskadesystem?
•Studie IV: Er en arbejdsskadeanmeldelse af en psykisk lidelse associeret med ændringer i helbred, indkomst eller langvarigt sygefravær?

Afhandlingen indeholder perspektiver på den nuværende praksis, hvor fraværet af forebyggende indsatser i forbindelse med, at medarbejdere bliver syge pga. arbejdet er slående, samt belyser potentielle indsatsområder. Håbet er at afhandlingen vil bidrage til praksis omkring forebyggelse, håndtering og behandling af arbejdsrelaterede psykiske lidelser.

Seneste