Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Få indflydelse på dit arbejdsmiljø

Der er valg til de cirka 160 arbejdsmiljøgrupper på universitetet fra den 19. oktober. Medlemmerne er med til at træffe beslutninger om alt lige fra indkøb af kontorstole til byggeprojekter til milliarder

Sidder du i træk, i en uudholdelig larm, har din kontorstol set bedre dage, eller har du fået nok af at leve i en papkasse på grund af gentagne flytninger i forbindelse med Campusplanen.

Så er det måske en idé at stille op til det kommende arbejdsmiljøvalg. For første gang siden 2006 kan de ansatte på Københavns Universitet (KU) vælge deres egne arbejdsmiljørepræsentanter. Valget bliver skudt i gang den 19. oktober. En mulighed, arbejdsmiljøkonsulent Anette Tørning mener, medarbejderne ikke burde lade gå fra sig.

»Vi ønsker med valget at sætte fokus på, at det faktisk er muligt at flytte tingene. Du kan ved at engagere dig sætte fokus på et problem, handle og se resultatet et halvt år senere,« siger Anette Tørning.

Vigtige opgaver

Hun peger på, at det er vigtigere end nogensinde før at engagere sig. Der er nemlig kommet en række store nye opgaver til de sidste tre år.

Det er blandt andet arbejdsmiljøorganisationen, der har ansvaret for, at der udarbejdes arbejdspladsvurderinger (APV). Alle fakulteter har gennemført deres APV til nytår, men arbejdet slutter langtfra der. Der skal udarbejdes handlingsplaner, de skal følges op, og der skal laves en ny vurdering om tre år.

Desuden skal de lokale arbejdsmiljøgrupper og udvalg ifølge loven inddrages i alle byggesager, så det sikres, at arbejdsmiljøhensyn og mulige forbedringer bliver tænkt ind så tidligt i processen som muligt. Byggeriet er allerede fuld gang flere steder som følge af Campusplanen. Blandt andet på Det Humanistiske Fakultet på Amager med KUA2.

Og der er udsigt til at der kommer rigtig mange nye byggesager de kommende år, da KU kan se frem til at få cirka to milliarder kroner til renovering og nybygning af laboratorier, hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget.

Stor indflydelse

Arbejdsmiljøudvalgene har i princippet kun en vejledende funktion over for ledelsen, men ifølge Anette Tørning forventes det, at ledelsen handler, hvis udvalget rejser et problem.

Selv om der således er rig mulighed for at få indflydelse, forstår Anette Tørning godt, hvis der er ansatte, der tidligere var forbeholdne over for at stille op til valget.

»Vi har alle en travl hverdag, så man orker ikke at tage sager op. Vi har nu organiseret arbejdet bedre for at gøre det mere attraktivt. Det er dødfrustrerende ikke at vide præcis, hvilke opgaver, man skal tage sig af, men nu er der ingen tvivl om, hvad arbejdsmiljøarbejdet handler om,« siger Anette Tørning.

Hun understreger, at ledelsen er forpligtet til at sætte arbejdstid af til opgaven, så medarbejderne ikke skal bruge deres fritid på at forbedre forholdene på deres arbejdsplads.

Seneste