Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Få overblik over klagesagen, der endte i byretten

RETSSAG – Studerende Kristian Hegaard er renset for beskyldninger om æreskrænkelse, men underviser Michael Bjørn Hansen vil anke sagen.

Mandag den 12. september afsagde byretten dom i en enestående sag om æreskrænkelse.

Jurastuderende Kristian Hegaard blev frifundet for beskyldninger om, at han skulle have æreskrænket sin underviser Michael Bjørn Hansen, da han klagede over manglende gruppearbejde i undervisningen på Københavns Universitet.

Retten undlod dog at tage stilling til, hvorvidt der var dannet grupper eller ej.

Her er et overblik over sagens etaper.

September 2015: klagen

En uge inden semesterstart mødes ekstern lektor Michael Bjørn Hansen med prodekanen for uddannelse på Det Juridiske Fakultet, fordi en studerende året forinden har klaget over manglende gruppearbejdet i hans undervisning. Prodekanen indskærper, at det er vigtigt, at underviseren følger universitetets undervisningsprincipper.

Efter mødet er Michael Bjørn Hansen, det beretter han selv, fast besluttet på, at en sådan klagesag ikke skal gentage sig. Da det nye semester går i gang 1. september 2015, sender han derfor som det første lister rundt, som de studerende skal skrive deres navne på for at danne gruppe.

Kristian Hegaard misser første undervisningsgang, men da han den 8. september 2015 møder til undervisning, skriver han sit navn på gruppelisten, der ugen inden er blevet sendt rundt.

Efter to undervisningsgange sender Hegaard en klage over Michael Bjørn Hansens undervisning til faglederen i Skatteret. På det tidspunkt er flere studerende, ifølge Kristian Hegaard, begyndt at sive til andre hold, hvilket ikke er muligt for Hegaard selv. Han sidder i kørestol, og der er få kørestolstilgængelige lokaler på Jura.

Hegaard skriver i klagen, at holdundervisningen ’sejler’, og han opremser en række eksempler på, hvad han mener er galt. Han skriver blandt andet, at underviser Michael Bjørn Hansen ikke bruger gruppearbejde, og ikke har dannet grupper trods de studerendes anmodninger.

Da Hegaards klage er den anden klage over Michael Bjørn Hansens undervisning på to år, indkaldes Hansen efterfølgende til en tjenstlig samtale med prodekanen. Han bliver pålagt et opfølgningsforløb med faglig og pædagogisk supervision.

Oktober 2015: stævningen

Michael Bjørn Hansen besvarer klagen med en stævning, som han sender til Kristian Hegaard 7. oktober 2015. Inden da sender han først et udkast til fakultetet. Han forklarer, at han sender stævningen til Kristian Hegaard, da han ikke har hørt noget fra universitetet i ti dage.

Af fakultetets skriftlige referat af sagen fremgår det dog, at fakultetet efter fire dage bekræfter at have modtaget dokumentet og skriver, at de vil vende tilbage med henblik på besvarelse af hans bemærkninger.

Læs også: Lektor hiver studerende i retten efter klage over undervisningen

Michael Bjørn Hansen forklarer, at han ønskede at statuere et eksempel, og at han desuden anså klagen for at være et politisk stunt fra den politisk aktive Hegaard. Han forklarer også, at han sendte stævningen, fordi han var chokeret over klagen, og fordi en stævning kunne fungere som en slags dokumentation over for universitetet, men også et bevis på, at han tog klagen meget alvorligt.

Den oprindelige stævning indeholder tre punkter. For det første vil Michael Bjørn Hansen have Kristian Hegaard dømt for æreskrænkelse, som er strafbart. For det andet vil han have en erstatning på 2.000 kroner. Og for det tredje vil han have påstanden om, at der ikke var dannet grupper, kendt ubeføjet, dvs. uberettiget.

September 2016: retssag og dom

Da parterne mødes i byretten 5. september 2016, har Michael Bjørn Hansen skåret ned på kravene. Han vil ikke længere anlægge injuriesag med straf eller erstatningskrav. Han vil have mortifikation. Det betyder, at han vil have Kristian Hegaard til at bevise, at der ikke var dannet grupper eller trække sin påstand tilbage.

Læs også: Navnet på listen – reportage fra en retssag

I sit forsvar lægger Kristian Hegaard vægt på, at der måske var dannet grupper på papiret, men han hævder, at de ikke var arbejdsdygtige. Han henviser også til en mail dateret august 2016 fra KU’s studenterambassadør, der skriver at klagen er formuleret i en hensigtsmæssig og konstruktiv tone.

En udtalelse, hvormed studenterambassadøren ifølge Michael Bjørn Hansen har misbrugt sit mandat.

Byretten i Helsingør er imidlertid slet ikke optaget af spørgsmålet om gruppeundervisning eller ej.

I stedet frifinder domstolen Kristian Hegaard 12. september 2016 med den begrundelse, at hans klage var af så ’bagatelagtig karakter’, at den ikke kan udgøre en æreskrænkelse. Retten undlader at tage stilling til, hvorvidt der var dannet grupper eller ej.

Læs også: Domstol frifinder studerende for æreskrænkelse

Michael Bjørn Hansen skal betale sagsomkostninger på 31.250 kroner til statskassen. Til Uniavisen siger han, at han enten vil anke sagen eller føre den som ombudsmandssag.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste