Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Få styr på citatreglerne

Reglerne for citater er ikke helt så ligetil, som man kunne ønske. Bliv klogere på, hvad du må og ikke må her.

Det kan være svært at forstå citatreglerne for studerende. Det forstår Anne Bagger godt, og hun er ellers selv informationsspecialist.

»Da jeg var studerende og skrev masterprojekt i 2021, overvejede jeg ofte, om jeg plagierede noget. Jeg var hele tiden på vagt,« siger hun.

Anne Bagger er ansat ved Københavns Universitetsbibliotek og har undervist i litteratursøgning og referencehåndtering igennem mange år, derfor kender hun alt til udfordringerne med at lave korrekte kildehenvisninger.

Definition  på plagiat

Plagiat er, når nogen bruger en andens arbejde som sit eget uden at lave en henvisning og uden at efterlade en fuld reference. Det kan fx ske, når man citerer, parafraserer, refererer, oversætter, diskuterer eller vurderer.

Kilde: stopplagiat.nu. På hjemmesiden kan du desuden finde øvelser og mere information om at kildehenvise og citere korrekt.

»Noget af det, som skabte tvivl i mig, var, om det var mine egne tanker, jeg skrev ned, eller om de stammede fra andre forfattere, som jeg derfor skulle lave kildehenvisning til. Jeg kunne også komme i tvivl om mine parafraseringer, var de ordentligt og tilstrækkeligt omskrevne – og var de tro mod den oprindelige forfatters tanker og idéer,« siger Anne Bagger.

Citat, parafrase eller autocitation

Men der er råd at hente for studerende, der arbejder med at skrive en opgave og skal lave kildehenvisninger.

Først og fremmest skal du skelne mellem direkte citering, parafrasering og autocitation, siger Anne Bagger.

Et direkte citat er, når der er en nøjagtig gengivelse af forfatterens ord. Normalt sætter man anførselstegn rundt om et direkte citat, og derefter skriver man en teksthenvisning i parentes eller en fodnote, siger hun.

En parafrase er en omformulering af en anden forfatters tekst. Det er altså en bearbejdning af andre forfatteres tanker og idéer med ens egne ord, hvor man skal lave en kildehenvisning efter parafrasen. Til gengæld behøver man ikke at sætte nogen tegn omkring en parafrase.

En autocitation er et citat fra en tidligere opgave af én selv, også her er det vigtigt med citationstegn for at undgå at blive beskyldt for selvplagiat.

Hellere citere en gang for meget

Hvis du er usikker, så citer hellere en gang for meget end en gang for lidt, lyder det fra Anne Bagger:

»Hvis du er i tvivl, om du skal sætte en kildehenvisning, så sæt den hellere. Det kan godt være, at noget er generel viden, så du måske slet ikke behøver at lave en kildehenvisning, men så gør det alligevel for at undgå at blive beskyldt for at plagiere,« siger Anne Bagger.

Og selv om du har orienteret dig i studievejledningen, og hellere har citeret for meget end for lidt, så skal du stadig lige huske at spørge din vejleder, om du skal bruge en bestemt referencestandard til lige præcis deres opgave:

»Spørg din vejleder direkte, for det er langt fra altid skrevet ind i studievejledningen, og der kan være forskel på, hvordan man gør fra fag til fag. Københavns Universitet har heller ikke fælles regler for alle seks fakulteter. Der kan fx være forskel på, om man skal lave numerisk henvisning eller henvisning efter forfatter og årstal,« siger Anne Bagger.

Når litteraturlisten bliver lang

Til større projekter kan det være nødvendigt at hente hjælp i et elektronisk referencehåndteringsværktøj, som kan lave henvisninger og en samlet litteraturliste ved hjælp af et tilhørende plugin til Word.

»Med et referencehåndteringsværktøj importerer du alle dine referencer ind i programmet, som så hjælper med at lave kildehenvisninger. Det er smart, for så skal du ikke selv sidde og skrive om på listen hele tiden, og du får en ensartet referencestil, du selv ønsker at bruge,« siger Anne Bagger.

Endelig foreslår Anne Bagger, at du altid læser Københavns Universitets ordensregler, så du ikke bliver fanget på ét ben. Du har nemlig selv ansvaret for at kende og følge reglerne, når du går til eksamen.

»Det er især vigtigt at læse afsnittet om eksamenssnyd i ordensreglerne, og sætte sig ind i, hvad der står i studieordningen, som igen varierer fra fag til fag,« siger Anne Bagger.

Ordensreglerne findes på intranettet, KUnet. Under §2 i ’Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet’ står afsnittet om eksamenssnyd.

En del af uddannelsen

Det er i det hele taget en meget vigtig del af en akademisk uddannelse at blive dygtig til at lave kildehenvisninger.

»Det kan kræve lang tid af de studerende at finde ud af, om noget er generel viden inden for et fagområde, så det ikke er nødvendigt at kildehenvise. De studerende lærer det efterhånden, men det kræver en indsats at blive god til det,« siger Anne Bagger.

Hun understreger, at hun kun må oplyse om generelle regler, og at de studerende skal gribe fat i deres vejleder.

»Det vigtigste er, at deres vejleder siger god for det, de laver. De skal altid spørge deres vejleder om reglerne for kildehenvisning,« siger Anne Bagger.

Seneste