Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Færre pisk i nyt taxameter

En ny tilskudsordning skal belønne studerende der bliver færdige til tiden. Det vil koste Københavns Universitet 20 millioner kroner i tilskud

Ledelsen på KU frygtede at blive udsat for en ordentlig omgang økonomisk spanking da de første forslag til en ny taxameterordning for universiteterne slap ud fra forhandlingerne på Christiansborg.

Nu ser det ud til at det ender med et rap over ballerne der godt nok svider, men ikke giver varige mén. Til trods for at man således på Københavns Universitet kan se frem til at miste penge, er der umiddelbar lettelse over den nye model. »Tidligere pønsede man på en model der ville koste KU 200 millioner kroner. Den model som vi forstår er til forhandling nu, virker mindre brutal«, udtaler prorektor Lykke Friis som anslår at den nye ordning vil koste KU omkring 20 millioner kroner.

Taxametertilskuddet er den del af tilskuddet fra staten der er afhængig af hvor mange kandidater den enkelte institution udklækker.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre vil tage ti procent af de midler som universiteterne normalt får i tilskud og samle dem i en pulje. Det sker uanset hvor lang tid de studerende bruger på deres uddannelse. Pengene bliver tilbagebetalt til universiteterne i form af en bonus for de studerende som gennemfører studiet på normeret tid for at tilskynde universiteterne til at få de studerende til at gennemføre på normeret tid.

Gulerod frem for pisk
København har de suverænt langsomste universitetsstuderende i landet. Det er især på kandidatuddannelsen københavnerne tager sig god tid, og antallet af specialeskrivere som afleverer til tiden, er markant lavere i hovedstaden end i resten af landet. Der vil derfor ske en markant omfordeling af ressourcer indbyrdes mellem universiteterne.

Lykke Friis erkender at evighedsstudenter er et problem som universitet må tage hånd om. »KU må optræde ansvarligt i en situation hvor arbejdsmarkedet er glohedt og mange går på pension. Det gælder om at træde på gennemførsels-speederen uden at bremse for kvaliteten«, siger hun.

Ifølge Lykke Friis er der allerede taget initiativ til at styrke studiemiljøet og vejledningen af de studerende, ligesom et kvalitetssikringssystem skal være med til at opretholde det faglige niveau. Lykke Friis mener dog ikke at de studerende nødvendigvis skal droppe udlandsopholdet eller studiejobbet. »Jeg tror da at de fleste arbejdsgivere vil se positivt på en potentiel medarbejder der har haft et spændende 25 timers studiejob, et udlandsophold og måske har taget nogle lidt skæve fag på kandidatuddannelsen. Vel at mærke selv om vedkommende har brugt et år mere på at færdiggøre studiet«, udtaler hun.

Lykke Friis gør samtidig opmærksom på at København er en særlig by med mange relevante studiejobs.

Seneste