Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fagforeninger købte sig til positiv omtale hos KU-studerende

Sponsorstøtte — Rektor Henrik Wegener har sat en stopper, at fagforeninger får eksklusiv adgang til at hverve nye medlemmer til gengæld for økonomisk støtte til rusarrangementer.

Et sted mellem 6.500 kroner og 20.000 kroner har prisen været for at få adgang til at reklamere for en fagforening over for nye studerende på Københavns Universitet (KU).

Det viser en aktindsigt som Prosabladet har fået i en række af de rusvejleder-kontrakter, som studerende på KU har indgået med fagforeninger som Dansk Magisterforening (DM), Ingeniørforeningen (IDA), Dansk Journalistforbund (DJ) og Djøf.

De pågældende fagforeninger har betalt en række udgifter i forbindelse med introugen som eksempelvis frokost, gaver, musik og underholdning til gengæld for at få taletid og mulighed for at indmelde de studerende.

Sig kun noget pænt om os

I kontrakterne som Prosabladet har fået aktindsigt i fremgår det, at fagforeningerne enten har betinget sig, at tutorerne ikke taler negativt om deres fagforening eller at deres konkurrenter ikke må være til stede. Et andet krav er ifølge kontrakterne, at tutorerne ikke anbefaler de nye studerende at melde sig ind i andre fagforeninger end netop deres.

Det kan jo ikke være meningen, at fagforeningerne skal bruge ufine metoder for at komme i dialog med de studerende

Niels Bertelsen, formand for PROSA

Djøf betalte 20.000 kroner til studiestarten på Statskundskab i 2017 og fik indføjet i kontrakten, at »tutorerne ikke må indgå aftaler med konkurrerende virksomheder (fagforeninger) i forbindelse med introforløbet.«

På KU har Dansk Magisterforening indgået en kontrakt med Idræt på 11.352 kroner og en med Matematik på 6.500 kroner og i begge tilfælde var det indføjet, at »rusvejlederne/tutorerne skal tale positivt om Magistrene under studiestarten og vil ikke være partiske. Rusvejlederne/tutorerne må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger.«

Også Ingeniørforeningen IDA har i deres kontrakt krævet, at rusvejlederne ikke taler negativt om IDA over for de studerende.

Rektor har grebet ind

Aktindsigten fra Prosabladet har fået KU’s rektor Henrik Wegener til at sende et brev til fakulteterne den 18 september, hvor han understreger, at den slags aftaler ikke må indgås.

Universitets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes valg af fagforening

Rektor Henrik Wegener

»Der er tale om kontrakter, hvor der har været betingelser om, at for eksempel tutorer eller rusvejledere skulle tale positivt om fagforeningerne, samt betingelser om, at der ikke måtte anbefales andre fagforeninger. Der er tale om flere forskellige fagforeninger på flere forskellige fakulteter,« skriver rektor og fortsætter:

»Jeg ønsker i den forbindelse at understrege, at sådanne aftaler ikke må indgås, og fakulteterne bedes sikre sig, at aftaler som disse fremadrettet ikke længere indgås i den nuværende form. Universitets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes valg af fagforening.«

 

Ros til rektor

PROSAs formand Niels Bertelsen roser i en pressemeddelelse udmeldingen fra Henrik Wegener.

»Vi har mærket en stigning i disse sponsorater i de senere år, og i sagens natur favoriserer det de store fagforeninger, som har størst økonomisk ballast. Det kan jo ikke være meningen, at fagforeningerne skal bruge ufine metoder for at komme i dialog med de studerende, som skal have adgang til den mest studierelevante fagforening – ikke den med flest penge,« udtaler Niels Bertelsen.

Han håber, at landets øvrige universiteter vil gøre som KU.

Dansk Magisterforening afviser

Hos Dansk Magisterforening afviser Christian Bülow Beck, kommunikations- og medlemschef, at fagforeningen har indgået aftaler om at få eksklusiv adgang til de studerende.

»Dansk Magisterforening er imod eksklusivaftaler, og vi har derfor heller ikke selv indgået aftaler om, at andre fagforeninger ikke må hverve de steder, hvor vi holder oplæg. Vi har ikke eksklusivaftaler, og vi bakker op om ethvert tiltag, der kan stoppe den meget uheldige praksis,« udtaler Christian Bülow Beck i en pressemeddelelse.

Til Magisterbladet udtaler Tomas Therkildsen, direktør i Djøf, at brugen af eksklusivaftaler er en praksis, som Djøf har været en del af.

»Vi har i mange år lavet aftaler med både universiteterne og de studerende om at komme ud. Hvad angår eksklusiviteten, så har vi aldrig efterspurgt det. Der har dannet sig en praksis for det. Jeg vil tro, det handler om, at aftalen så får større økonomisk værdi for dem. Vi har ikke behov for eksklusiviteten, og vi har ikke noget problem med, at der er flere organisationer, der præsenterer deres tilbud. Vi har det fint med, at der er frit valg mellem fagforeningerne,« siger Thomas Therkilsen til Magisterbladet.

Ingeniørforeningen IDA finder det uproblematisk, at man har krævet ikke omtalt negativt.

»Jeg oplever ikke, at det har nogen væsentlig betydning. Vi oplever, at vi står derude sammen med de andre fagforeninger. Alle er til stede. Vi oplever stor konkurrence og sætter pris på det,« siger direktør Nils Holm Jørgensen til Magisterbladet.

Seneste