Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fakta: Globaliseringspenge til universiteterne

Med globaliseringsaftalen fordeler regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale godt syv milliarder kroner fra 2010-2012

Regeringen og partierne bag globaliseringsforliget, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, indgik torsdag den 5. november forlig om, hvordan milliarderne skal fordeles de næste tre år.

De to oppositionspartier blev ellers smidt ud fra forhandlingerne, da de krævede, at regeringen skulle droppe et lovforslag om at skære i forældres børnecheck, hvis deres børn ikke var under uddannelse.

Det gik oppositionspartierne med til i tirsdags, da regeringen til gengæld accepterede investeringer på yderligere 429 millioner kroner på ungdomsuddannelserne, og så var vejen banet for et forlig.

Hovedpunkterne i aftalen er for universiteterne:

Teknologisk løft af laboratoriebygninger

Der afsættes 1 milliard kroner i 2010, 1 milliard kroner i 2011 og 1 milliard kroner i 2012 til et teknologisk løft af laboratorierne.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 milliarder kroner inden for statens huslejeordning (SEA-ordningen).

Laboratorier og bygninger bliver altså renoveret for samlet 6 milliarder kroner.

Løft til uddannelser

Der gennemføres en forhøjelse af taxametret per STÅ (beståede årsværk) til humaniora og samfundsvidenskab på 4.180 kroner i 2010, 4.775 kroner i 2011 og 5.000 kroner fra 2012.

Partierne har en forventning om, at løftet sikrer mere og bedre forskningsbaseret undervisning inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Partierne er endvidere enige om, at der i 2012 laves en vurdering af, i hvilket omfang løftet i taxametrene har haft betydning for den forskningsbaserede undervisning på humaniora og samfundsvidenskab.

Forskning

Partierne udmønter 881 millioner kroner i 2010, 1.140 millioner i 2011 og 1.100 millioner kroner i 2012 af globaliseringsreserven til forskning og udvikling.

Heraf fordeles 205 millioner kroner som basismidler i 2010, og 310 millioner kroner som basismidler i både 2011 og 2012

Der afsættes i alt 193 millioner kroner i 2010, 208 millioner kroner i 2011 og 280 millioner kroner i 2012 til fri forskning.

Der afsættes 289 millioner kroner i 2010, 305 millioner kroner i 2011 og 390 millioner kroner i 2012 til strategisk forskning.

Hovedprioriteringen på det strategiske forskningsområde er en samlet satsning på ‘det grønne område’.

Derudover afsættes midler inden for temaerne sundhed, stamceller og uddannelse.

Læs hele aftaleteksten her.

Seneste