Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fakultet tvunget til at lave logo

BRANDING - Alle KU's seks fakulteter har et logo i en særlig farve, et symbol på deres faglighed og tradition. Undtagen Science, som i to år har benyttet sig af en midlertidig tilladelse fra rektor til at bruge det samlede KU's officielle bordeauxfarvede segl. Men nu går den ikke længere, Science skal have lavet sig et segl. Og det skal være grønt.

For Kirsten Busch Nielsen er det en god ting for det lille Teologiske Fakultet, hvor hun er dekan, at have sit eget symbol:

»Det udtrykker to ting. Det identificerer fakultetet med dets specifikke fagområder, og det signalerer klart fakultetets tilhørsforhold til universitetet,« mailer hun.

»Den dobbelthed kommer fint til udtryk i logoet – at fakulteterne hver især varetager bestemte og forskellige fagområder i forskning og uddannelse, men netop gør det som del af universitetets helhed.«

Rektor sendte dekanen hjem for at brainstorme

Også Jura, Humaniora, Sundhedsvidenskab og Samfundsvidenskab har særlige logoer og symboler på deres skilte, brevpapir, publikationer osv.

Men på det store Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som målt i kroner repræsenterer omkring en tredjedel af hele KU, har det ikke været så vigtigt at signalere egenart og og skille sig ud blandt de øvrige fem fakulteter. Science er så stort, at det efter ledelsens mening har givet mere mening bare at være ‘Københavns Universitet’, punktum.

LÆS MERE: No logo på Science

Derfor har Science i de to år, der er gået siden fusionen mellem Naturvidenskab og det gamle Life-fakultet (tidligere Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole), benyttet sig af en midlertidig tilladelse fra rektor til at benytte KU’s logo med Christian d. 3. på.

Indtil for et par måneder siden. Da blev Science’s manglende logo emnet for en diskussion mellem rektoratet og dekanerne ved et af KU’s såkaldte ledelsesteams møder. Science slog sig i tøjret, men rektor pålagde ifølge Uniavisens oplysninger dekanen for Science, John Renner Hansen, at gå hjem og finde på et særligt logo til Science.

Vi hjælper

17. februar udskrev fakultetet under meget lille fanfare så en logo-designkonkurrence i sit nyhedsbrev.

Næste skridt bliver, at KU’s designere giver sig til at skitsere nogle af de bedste forslag.

Uniavisen vil gerne hjælpe: Da vi i anledning af skudåret 2012 afviklede en konkurrence, var en af opgaverne at designe et nyt Science-logo.

Her er et udvalg af løsningsforslagene, der alle indfanger KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultets spændvidde fra tungt husdyr-niveau til det mindste mere eller mindre spaltede atom:

En radioaktiv hest.

En vandpyt set fra siden, hvor der både lige er landet en dråbe i, som skaber bølger i vandpytten, men også er en ny dråbe på vej ned fra oven.

En rose udgjort af (radioaktive) DNA-strenge.

Et blad eller en plante sat sammen af DNA-strenge.

Et egetræs-agtigt blad, omkring hvilket der kredser et lille atom.

En paddehat.

Et genmodificeret alkymistisk træ, der vokser op af et reagensglas.

En buket grønkål (nyt nordisk køkken) i et stinkskab.

Tag gerne selv stilling herunder – eller send en mail med dit bud til uni-avis@adm.ku.dk.

chz@adm.ku.dk

Seneste