Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fakulteter undgår sparekniven

Årets første kvartal viser et mindre underskud end forventet, så al snak om besparelser er taget af bordet

Efter at par år med overskud i regnskabet på Københavns Universitet (KU) tegnede det i år efter finanslovens vedtagelse til en økonomisk ørefigen, men nu ser det ud til at det ikke går så galt endda. Et budgetteret underskud på 84 millioner kroner, primært på grund af ekstraomkostninger i forbindelse med fusionen, og 60 millioner kroner mindre i tilskud som følge af besparelser på finansloven, fik ledelsen til at forudse et minus på omkring 150 millioner kroner i 2008. Universitetsdirektør Jørgen Honoré meldte derfor ud at hvis prognosen for første kvartal var forværret i forhold til et underskud på 150 millioner kroner, ville det blive nødvendigt at ombudgettere.

Årets første rapport viser dog at det går bedre end forudset, så nu er forventningen at året ender med et underskud på acceptable 100 millioner kroner.

»Resultatet betyder at der ikke er udsigt til at revidere budgettet og introducere besparelser,« siger Antonino Castrone, vicedirektør for Økonomi & Personale.

Brug af pengene

Meldingen glæder Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Han peger på at der i 2006 blev budgetteret med et minus på 90 millioner kroner, men da året var omme var der et overskud på godt 100 millioner. Historien gentog sig sidste år hvor forudsigelsen lød på minus 30 millioner, og det endte med et plus på 150 millioner. KU´s egenkapital var ved årets start således oppe på over en halv milliard kroner.

»Trods den stramme økonomiske situation for KU er der intet faretruende ved de nuværende budgetdispositioner, og det ender såmænd nok med et overskud igen,« siger Poul Erik Krogshave. Han mener at KU sagtens kunne være mere offensive og have brugt nogle af de mange penge i kassen til at ansætte flere medarbejdere.

»Det er i høj grad medarbejderne der har skabt det store overskud de sidste to år. De har løbet stærkt, nogle har fået at vide at der ikke var penge til at forlænge deres ansættelse, og institutterne har været pålagt en meget stram økonomi,« siger HSU-næstformanden.

Kvartalsrapporten bekræfter at de ansatte har haft travlt. Således forventer KU at lønomkostningerne bliver godt 19 millioner kroner lavere end oprindeligt budgetteret ved årets start på grund af ubesatte stillinger.

clba@adm.ku.dk

Seneste