Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

»Fakultetet skal ikke gå i stå«

ANSÆTTELSER - Ledelsen på Sund er opmærksom på, at der er blevet nedlagt mange administrative stillinger, siger fakultetsdirektøren, men fakultetets Campus Service er samtidig inde i en rivende udvikling, så det er nødvendigt at ansætte tre nye chefer og genbesætte en stilling.

Fakultetsledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) har meget fokus på, at der lige er gennemført en genopretningsplan, hvor der blev nedlagt et betydeligt antal stillinger for at reducere de administrative udgifter.

Men det er alligevel strengt nødvendigt samtidig at besætte fire nye lederstillinger i Campus Service SUND, heraf nye tre stillinger som led i en reorganisering, mens den sidste lederstilling er som erstatning for en leder, der går på pension, forklarer fakultetsdirektør Arnold Boon.

»Der er fortsat en stram kontrol af ønsker om nye administrative stillinger, men på den anden side skal fakultetet heller ikke gå i stå, og der skal være mulighed for at opslå nye stillinger, herunder lederstillinger, hvis der er et begrundet behov,« siger Arnold Boon.

Rivende udvikling i gang

Fakultetsdirektøren forklarer, at Sund i foråret 2012 gennemførte en organisationsanalyse i Campus Service SUND.

Baggrunden var, at Sund de senere år har været inde i en rivende udvikling med betydeligt flere aktiviteter og medarbejdere. Der er blevet iværksat mange nye initiativer, såsom laboratorierenoveringer, etablering af Panumtårnet, energispareprojekter, fokus på undervisningsmiljø med videre.

Dertil kommer, at det nye Sund efter fusionen nu har aktiviteter spredt på ni forskellige lokaliteter.

Opbakning i samarbejdsudvalg

Arnold Boon understreger, at fakultetet fortsat er meget forsigtige, men organisationsanalysen viste, at det var umuligt at gennemføre en reorganisering af Campus Service SUND uden nyansættelser.

Det har været drøftet i Campus Service SUND’s lokale samarbejdsudvalg ved flere lejligheder, og her har der været stor opbakning til, at ledelsen har taget hånd om de udfordringer, som enheden står overfor. Blandt de medarbejdervalgte medlemmer var der kun en enkelt, som havde indvendinger, siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste