Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fakultetssamarbejde redder Afrikas træer

DEBAT - Interfakultært samarbejde redder Afrikas træer, og ikke som det det tidligere kunne se ud i en artikel på www.uniavisen.dk - at det kun skulle være et enkelt sted

VEGETATIONSKORTLÆGNING – På www.uniavisen.dk kan man læse artiklen Afrikas træer redder kontinentet om Vegetation and Climatic Change in Eastern Africa (VECEA)-projektet, der omfatter vegetationskortlægning i det østlige Afrika og brug af vegetationskort til at imødegå konsekvenser af kommende klimaforandringer

Af artiklen synes det at fremgå, at det kun er Skov og Landskab under Life, der på KU er involveret i denne forskning, og at arbejdet under Skov og Landskabs ledelse gennemføres af afrikanske forskere og World Agroforestry Centre i Nairobi på basis af kort og andre informationer fra kolonitiden.

Dette er imidlertid en forenkling, der let kan overskygge et positivt interfakultært samarbejde på Københavns Universitet. I en årrække har forskere ved det nuværende Nat studeret vegetation og flora i Østafrika og på Afrikas Horn (Etiopien, Eritrea og Somalia), støttet af midler fra blandt andet DANIDA og Carlsbergfondet.

For øjeblikket er denne forskning især koncentreret på Statens Naturhistoriske Museum, og heldigvis er der et udmærket samarbejde mellem medarbejdere på Lifes Skov og Landskab og Nats Naturhistoriske Museum med hensyn til netop vegetationskortlægning for et helt land.

På dette felt er de gode intentioner i den nyligt offentliggjorte rapport Synergies within the natural sciences at the University of Copenhagen (se blandt andet Universitetsavisens artikel Slut med intern konkurrence mellem våde fakulteter i avis 13) allerede opfyldt.

Faktisk tog forskere fra Skov og Landskab allerede i begyndelsen af 2008 kontakt med forskere på Statens Naturhistoriske Museum (SNM), der lovede at hjælpe bedst muligt.

Den igangværende forskning i østafrikansk vegetation på SNM har især været koncentreret om Uganda, Tanzania og landene på Afrikas Horn. For Ugandas og Tanzanias vedkommende har museet uddannet medarbejdere ved Makerere University og University of Dar es Salaam i vegetationsforskning, og disse medarbejdere er nu engageret i VECEA-projektet.

(Forkortet af redaktionen.)

Seneste