Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Farma-besparelser rammer undervisningen

FORRINGELSE - Det Farmaceutiske Fakultet skal spare 4.200 undervisningstimer i det kommende undervisningsår. Studerende, fagforbund og medicinalvirksomhed frygter for kvaliteten

Mens de studerende på Biologi og Geofagene har protesteret højlydt over besparelserne på deres uddannelser, har der hidtil været stille på Det Farmaceutiske Fakultet (Farma), men efter at det er blevet meldt ud af ledelsen, at der skal spares 4.200 undervisningstimer det kommende undervisningsår, bryder de studerende nu også tavsheden her.

De har blandet andet oprettet en gruppe på Facebook med navnet »Nej til besparelser på Det Farmaceutiske Fakultet«, og de har kritiseret besparelserne i Fagbladet Pharma.

Stud. pharm. Lærke Arnfast, formand for Students of Pharmaceutical Sciences ’09-’10, frygter, at besparelserne vil betyde, at de nyudklækkede kandidater ikke kan leve op til den nuværende standard med en højere ledighed for nyuddannede til følge.

»Det kommer umiddelbart til at betyde færre laboratorietimer og færre valgfag. Vi er bekymrede for fremtidsperspektiverne – også fordi der allerede er varslet yderligere besparelser i 2011,« siger hun i Pharma.

Bevillingssystemet forkert

Lærke Arnfast tilføjer, at kritikken ikke er rettet mod ledelsen af fakultetet, men hun mener, at der er noget galt med den måde, universiteterne er finansieret på.

Hun peger på, at fakultet har gode gennemførselstider, et pænt og stabilt optag og generelt et godt samarbejde med erhvervslivet.

»Det vil sige, at fakultet i høj grad lever op til de politiske forventninger, der stilles til universitetsverdenen i dag. Når midlerne til undervisning så langt fra rækker på et fakultet, hvor man efter vores bedste skøn har handlet helt efter bogen, må det være et tegn på, at målstyringen rammer helt forkert,« siger hun til Pharma.

Hård konkurrence om job

Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark – Akademikere på Lægemiddelområdet, udtrykte også bekymring for konsekvenserne af besparelserne for kvaliteten i en kronik bragt i dagbladet Børsen den 29. marts.

»De danske kandidater i dag er i benhård konkurrence med udenlandske kandidater om de attraktive job inden for blandt andet lægemiddelindustrien. Kan virksomhederne finde bedre kandidater fra udlandet til at fylde jobbene, så gør de det. Derfor er det til at forstå, at i alt fald fakultetets studerende er meget bekymrende,« skriver formanden.

Antje Marquardsen mener, at der mangler handling bag regeringens ambitioner om at gøre Danmark til et førende videnssamfund. Godt nok har den offentlige forskning i de senere år fået flere midler, men universiteterne skal bruge stadig flere kræfter på at få del i pengene, fordi de placeres i forskellige forskningspuljer.

»I realiteten fører politikken over for universiteterne til nedrustning frem for oprustning – også på det naturvidenskabelige område,« skriver Antje Marquardsen i sin kronik.

Status quo ikke nok

Hos medicinalvirksomheden Lundbeck, der er en af de store aftagere af lægemiddelfaglige kandidater, ser udviklingsdirektør Anders Gersel Pedersen med stor alvor på risikoen for, at kandidaterne bliver dårligere uddannede i fremtiden.

»Det er ikke længere godt nok at levere kandidater på samme niveau som sidste år. I den verden vi lever i, skal universiteterne levere kandidater, der er bedre end sidste år. Det er udfordringen,« udtaler han til Pharma.

Anders Gersel Pedersen mener, at det er et problem, at man fra politisk side ikke giver universiteterne råderum, og at en så stor en del af deres budgetter nu er midler, som de skal søge.

Besparelser sidste udvej

Ifølge Sven Frøkjær, dekan på Farma, kunne besparelserne på undervisningen ikke undgås, fordi institutionens basismidler i en årrække blevet beskåret med to procent årligt. Basismidlerne er penge fra staten som fakultetet frit kan råde over.

»Vi er selvfølgelig meget kede af de pressede økonomiske vilkår, som vi arbejder under. Vi har nu skåret så langt ind i driften, som vi har fundet det ansvarligt, at vi i år har været tvunget til at skære det allersidste sted, vi ønskede, nemlig i undervisningen. Vi er nødt til at tage skridt til at sikre fortsat balance i vores budget,« siger han til Pharma.

Han mener dog ikke, at nedskæringerne vil få negativ indflydelse på kvaliteten af kandidaterne, da Farma sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner stadig har et højt niveau af konfrontationstimer og en betydelig diversitet i kursustilbuddene.

clba@adm.ku.dk

Seneste