Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Farma-dekan: Sammenlægning vil ødelægge mit fakultet

FUSIONSPLAN - Mens Kemisk Institut glæder sig over udsigten til at blive lagt sammen med den kemiske forskning på Det Farmaceutiske Fakultet, slår dekanen på Farma syv kors for sig. Fusionen vil slet og ret ødelægge et velfungerende forskningsmiljø, siger han.

Hvis Københavns Universitet (KU) følger rådene fra tre internationale eksperter, skal kemiforskningen på KU samles i et nyoprettet superinstitut, der i givet fald vil være et af de største i Europa.

Forslaget skal samle trådene i KU’s kemiske forskning, der ifølge eksperterne er ‘ukoordineret og ineffektiv’.

Men sammenlægningen er en uhyre dårlig idé, mener Sven Frøkjær, som er dekan på Det Farmaceutiske Fakultet (Farma). Farma har cirka 450 ansatte, og mindst en tredjedel af dem – og de mange studerende, de underviser – vil ifølge planerne fremover blive en del af Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science).

Usikkert om Farma kan overleve

»Det er et stort indhug i vores forskning,« siger Sven Frøkjær, som ikke er sikker på, om fakultetet kan overleve så stort et dræn.

»Spørgsmålet er, om vi i givet fald har lige så gode muligheder for at servicere det samfund, vi er sat i verden for at servicere. Jeg mener, at vi vil miste muligheder og momentum i den forsknings- og uddannelsesproces, vi er i gang med.«

Men hvis de prioriterer stoffet ligesom i dag i et nyt institut, hvad er så egentlig tabt?

»Problemet er, at det ikke kan undgås, at et stort kemisk institut på op til 500 mand vil ændre fokus derhen, hvor instituttet satser strategisk. Og det er altså ikke mere end halvandet år siden, at Kemisk Institut opgav den analytiske kemi og fyrede de folk, der arbejdede med det. Vi ansatte så en af professorerne. Jeg kan da frygte, at der sker en nedprioritering, enten bevidst eller ubevidst af vores forskning, som er og skal være fokuseret på lægemidler.«

Ekspertrapport med bias

Sven Frøkjær mener, at rapportens konklusioner afspejler, at eksperterne kun er blevet bedt om at forholde sig til én bestemt ting.

»Det er klart, at der har været en bias i arbejdet med rapporten. Eksperterne er blevet stillet spørgsmålet: Hvordan styrker vi kemi? Og så har de jo ikke vurderet, om man dermed ødelagde eller skadede noget andet.«

»Det er helt legitimt ledelsesmæssigt at analysere, om der er områder, som universitetet i dets totale virke skal styrke. Og her er opfattelsen, at det skal kemi, og det bakker jeg hundrede procent op. Vores kemi – altså den analytiske kemi og medicinalkemien – har brug for, at den basale kemiforskning er stærk, og at man har en let adgang til den. Men vi laver ikke kemi for kemiens skyld, men for lægemidlerne. Hos os er kemi et redskabsfag.«

Succes fordi kemi er en bi-ting

Men kemi er jo svært at rekruttere studerende til. Hvis man ser på Kemisk Institut er der omtrent lige mange forskere og studerende, mens I har gode erfaringer med at hente studerende og finde job til dem bagefter. Skal jeres uddannelsessucces nu bruges til at lappe et hul i det gamle KU?

»Det hverken tror eller håber jeg. Når vi har en god afsætning af vores kandidater, er det fordi, vi ikke uddanner kemikere. Vi uddanner lægemiddeleksperter. Hos os er kemi et element ved siden af biologi, ved siden af farmaci, og andre biologiske og medicinske discipliner, som findes på KU. Og det var også grunden til, at vi fusionerede med KU.«

(Sven Frøkjær var selv rektor for det tidligere Danmarks Farmaceutiske Universitet, red.).

Kamp mellem selvforståelser?

Kemisk Institut profilerer sig en del på sit internationale samarbejde i IARU-regi, mens I taler meget om jeres satsning på uddannelse. Er modstanden mod fusionen af Science og Farma i virkeligheden kampen for en særlig farmaceutisk selvforståelse?

»Vi har hele vejen haft et fokus på den gode uddannelse baseret på forskning. Men vi har ikke været et grundforskningsuniversitet, og en af grundene til, at KU gerne ville fusionere med Danmarks Farmaceutiske Universitet var netop, at man gerne ville have industriorienteringen ind ved siden af grundforskningen, ligesom vi syntes, det var spændende at komme ind i et miljø, hvor der var plads til nogle massive og basale satsninger. Det drager vi fordel af i de stjerneprogrammer, vi har. Der er forskellige kulturer på KU, men det giver en gensidig frugtbarhed.«

»Det har aldrig været et problem at samarbejde om forskning på tværs af institutioner. Der, hvor der har været barrierer, er på uddannelsesområdet, og her er vi nået langt med KU’s indre marked.«

Eftertanker om fusionen med KU

Tror du, at sammenlægningsplanen bliver ført ud i livet?

»Det er KU’s bestyrelse, der skal bestemme det, men jeg håber det ikke. For det, man foreslår vil ødelægge et rigtig godt forskningsmiljø med et klart fokus og et supergodt uddannelsesmiljø, der uddanner kandidater, som bliver afsat stort set med det samme. Det er en ekstrem og også urimelig gambling, hvis man på den bekostning vil styrke kemi.«

Ville du – med den viden, du har nu – have fusioneret med KU i 2007?

»Nu ligger der et fusionsgrundlag, som siger, at det er KU’s vision at styrke og udvikle de farmaceutiske videnskaber. Det er klart, at hvis jeg dengang havde fået at vide, at nu tager man al kemi, og kemien bliver drejet i en anden retning, og fakultetet ophører sådan set med at eksistere, så ville jeg nok lige have reflekteret en ekstra gang.«

Det hele er KU-kemi, uanset lokalitet

Sven Frøkjær vælger ikke at hænge med skuffen, trods sin indstilling til forslaget om sammenlægningen. Han fæster lid til, at KU vil vælge en løsning, som han og flertallet af farmaceuterne på KU kan acceptere.

»Og derfor har jeg ikke ét sekund, heller ikke nu, fortrudt, at vi har fusioneret. For jeg mener, at jeg har så gode argumenter for fortsat at styrke det område, jeg nu er sat i verden til at fremme.«

»Jeg mener, at kemien skal styrkes, ikke mindst den basale kemi, så forskere og studerende har adgang til den spidskompetence. Men man kunne brande kemien anderledes end ved at sige ’big is beautiful’ og i stedet profilere sig på at have både den teoretiske basale, tunge kemi og de tilgrænsende områder som nanokemi, miljøkemi og medicinalkemi. Det hele er stadig KU-kemi.«

»Hvis det her bliver realiseret, føler jeg dybt i min sjæl, at man ødelægger det her fakultet og også universitetets muligheder for at uddanne lægemiddeleksperter af den kvalitet, som vi har i dag.«

chz@adm.ku.dk

Præcisering 29/5: I et spørgsmål til Sven Frøkjær siger undertegnede, at der er omtrent lige mange forskere og studerende på Kemisk Institut. Tallene fordeler sig således: Pr. 1. oktober 2010 havde Kemisk Institut 183 studerende indskrevet på BA-delen og 73 kandidatstuderende. Ifølge Kemisk Instituts hjemmeside er der ansat cirka 40 forskere og cirka 60 ph.d.-studerende. Dertil kommer 28 teknisk-administrative ansatte og 43 tilknyttede, men ikke fastansatte, forskere, emeriti m.v. – Christoffer Zieler.

Seneste