Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Farvel til Helge Sander

MINISTERSKIFTE - Han fik 3.000 dage, og lagde planer for nummer 4.000, men nu bliver Helge Sander afløst som minister for universiteterne

Helge Sanders afløser bliver den konservative Charlotte Sahl-Madsen, som er formand for Danfoss Universe Fonden, som er stiftet for at gennemføre forskning og forskningsbaserede udviklingstiltag inden for læring, kreativitet og innovation.

LÆS: Om den nye videnskabsminister

3.000 dage med Helge

Afgående videnskabsminister Helge Sander havde tjansen i over 3.000 dage. Det gør ham til en af de længstsiddende ministre overhovedet uden for lande som Libyen og Zimbabwe. Sander havde med en vis humoristisk sans også lagt planer om en konference og en webtransmitteret debat om yderligere tusind dage.

Helge Sander opnåede ikke den store popularitet blandt de studerende og forskere, han var sat til at styre. Uden den store hensyntagen til de lærdes egoer eller idéen om, at oplysning er en form for mål i sig selv, lancerede Sander det erhvervsrettede slogan »fra tanke til faktura«, eller »forskning til faktura«. Udtrykket blev omdrejningspunkt for talløse rasende indlæg rettet mod ministeren og den øvrige regering, ikke mindst i Universitetsavisens debatspalter.

Senest konfronterede Sander al universitetspolitisk korrekthed ved at slå til lyd for private universitetsuddannelser i Danmark. Det resulterede i at ministeren prompte blev kaldt i samråd af sine modstandere i oppositionen, som genkendte en upopulær sag, da de så den.

Revolutionær

Helge Sander blev ofte anklaget for at være noget fjern, når det handlede om at stå på mål for sine beslutninger. Han foretrak i reglen at holde sig til sine medbragte taler, frem for at gå i clinch med forskningsmiljøerne. Men det betyder ikke, at Sander var en ligegyldig politiker. Ingen vil kunne påstå, at Helge Sanders lange ministerperiode ikke har sat tydelige spor.

Den nuværende universitetslov er Sanders projekt, og det er den, der har indført professionelle bestyrelser på universiteterne med en overvægt af medlemmer uden for universiteternes egne rækker til afløsning for det gamle system med valgte rektorer. Universiteterne ligner i dag mere end nogen sinde virksomheder.

Store virksomheder – Helge Sander stod i spidsen for den fusionsbølge, der reducerede universiteternes til otte fra tidligere 12. Ikke mindst Københavns Universitet blev betydeligt større med tilføjelsen af Det Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole.

Helge Sander indførte nye mål for forskningsproduktivitet, den såkaldte bibliometriske indikator, hvorefter forskningsmidler bliver fordelt efter den enkelte forskers evne til at publicere sine resultater de rette steder.

Måske mest afgørende er der i Helge Sanders tid sket en voldsom forskydning i måden, dansk forskning bliver finansieret på. Universiteterne og deres underafdelinger konkurrerer i dag for en stor del om penge fra forskningsfonde og -puljer, og har ikke længere et økonomisk råderum til selv at foretage væsentlige forskningsmæssige satsninger.

På Københavns Universitet er det en medvirkende årsag til, at man de seneste år må fyre medarbejdere på de traditionelle institutter, samtidig med, at man udvider sine aktiviteter på mindre selvstændige forskningscentre, eller opfører nyt kostbart forskningsbyggeri. Denne økonomiske omfordeling vil have effekter, der rækker langt ud over Helge Sanders ministerperiode.

Sander var minister i en tid med stor politisk bevågenhed over for landets universiteter, men han omsatte ikke de relativt mange milliarder til popularitet hos landets studerende og forskere. I stedet fokuserede Helge Sander på at pleje sit politiske bagland og på at gennemføre den politik, som han selv ønskede sig.

chz@adm.ku.dk

Seneste