Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fejl på stemmesedlen: Valglister bliver aldrig perfekte på KU

KU-valg — Efter at have oplevet fejl på stemmesedlerne ved de årlige valg på KU tre år i træk forstår ph.d.-studerende Silas Boye Nissen ikke, hvorfor KU ikke lærer af sine fejl. Hos Valgsekretariatet lyder svaret, at det er umuligt at lave perfekte valglister.

Københavns Universitets måde at afvikle sine valg til dets mange råd, nævn og udvalg får ikke ’thumbs up’ af Silas Boye Nissen.

Han er indskrevet på en integreret ph.d.-uddannelse ved KU, hvor han tager sin kandidatuddannelse som en del af sin ph.d.

Ved sidste KU-valg – for under en måned siden – skulle han derfor have haft mulighed for at stemme som både kandidat- og ph.d.-studerende og have modtaget to elektroniske stemmesedler, men han fik kun én. Det samme skete for ham både i 2015 og i 2016.

»Jeg undrer mig over problemerne, der gentager sig, og det er uretfærdigt, at ikke alle får mulighed for at stemme ved alle de valg, de har rettigheder til. Det gælder især for de, som ikke kender systemet i forvejen – fx udenlandske studerende i samme situation som mig – og som tror, at når de får en stemmeseddel, så er det alt, for de ved måske ikke, hvad de har stemmeret til,« siger Silas Boye Nissen.

Gamle it-systemer har fejl

Men det er ikke muligt at undgå fejl i valglisterne, siger Preben Liljendahl, chefkonsulent hos Valgsekretariatet under Uddannelsesservice ved KU.

»Folk skal henvende sig med det samme, hvis de ser en fejl, og de skal selv gå ind og kontrollere valglisterne på KU’s intranet, så snart valget begynder.«

Preben Liljendahl

»Vi laver dem ud fra de oplysninger, der ligger i andre it-systemer. Vi har fx på KU et gammelt personalesystem, der er under udskiftning, og der er tit fejl i det. Vi har også nogle ph.d.-systemer, der kan være flere årtier gamle, og der er fejlregistreringer i dem også,« siger Preben Liljendahl.

»Hvis der er fejl i it-systemernes data, så er det klart, at så overfører Valgsekretariatet fejlene.«

Skal holde styr på 192.000 valgrettigheder

Ressourcerne er der bare ikke til at sidde og gennemgå alle data manuelt, fortæller Preben Liljendahl. Derfor er KU nødt til at anvende de data om ansatte og studerende og deres valgrettigheder, der står i it-systemerne – og det er mange.

»Vi har på KU 50.000 vælgere, der har 192.000 valgrettigheder, og jeg har ikke mulighed for at gå ind og kontrollere alle data på individ-niveau. Jeg ser på, om valglisternes talstørrelser ser fornuftige ud i forhold til, hvor mange studerende, der skal være, og hvor mange ph.d.-studerende der skal være. Hvis jeg kan se, at der må mangle noget, går jeg ind og undersøger det. Ellers ikke,« siger Preben Liljendahl.

KU-valget 2017:

Valg på KU blev i år holdt fra 20.-24. november.

Du kan læse mere her – i en artikel i Uniavisen – om alle de råd, nævn og udvalg, de studerende og ansatte kunne stemme på i år.

Når personalesystemet og ph.d.-systemet er udskiftet, håber Preben Liljendahl, at det også vil aflive nogle fejlkilder.

Har oplevet fejl tre år i træk

Forbedringerne har bare ikke været nok til at løse de problemer, Silas Boye Nissen har oplevet ved KU-valgene siden 2015, hvor han hver gang har skrevet til KU for at kunne komme til at stemme.

»I år gik jeg ind, så snart valget begyndte, på KU’s valgsite for at stemme, men igen i år kunne jeg ikke stemme til bestyrelsen som kandidatstuderende. Det var en fejl, og jeg skrev til Valgsekretariatet. De rettede fejlen lige inden valg-deadline fredag morgen, så jeg lige kunne nå at stemme,« siger Silas Boye Nissen.

Også under valget i 2015 skulle Silas skrive ind til Valgsekretariatet for at få sine stemmerettigheder.

Irriterende med fejl hvert år

Han synes ikke, at KU lærer af sine fejl, og det har nogle kedelige konsekvenser.

»Det er irriterende, at jeg skal skrive til Valgsekretariatet hver gang, og retter de så fejlene kun for mig, eller retter de dem for alle?« siger Silas Boye Nissen.

Preben Liljendahl garanterer, at han går ind og retter alle fejl, så snart han får besked om dem – også i ’overtid’.

»Det er rigtig nok, at Silas har oplevet fejl tre år i træk, og hver gang han har klaget, går jeg selvfølgelig ind og retter og giver ham de valgrettigheder, han skal have. Det gør jeg også, selv når klagefristen er overskredet. Jeg vil meget gerne have, at folk stemmer,« siger Preben Liljendahl.

Stemmesedler bliver aldrig perfekte

Problemerne er blevet mindre i de sidste to år, fortæller han.

»Vi skiftede til universiteternes fælles valgsystem i 2015, og det har hjulpet utrolig meget på vores datakvalitet. Det gamle system havde en masse indbyggede fejl, og vi skulle selv programmere det om hvert år. I år har vi kun modtaget cirka fem klager over fejl på valglisterne. De har aldrig været så gode som i år, og fejlene er næsten ingenting i forhold til, hvordan det var for få år siden,« siger Preben Liljendahl.

Preben Liljendahl opfordrer de, der vil stemme, til selv at gøre noget:

»Folk skal henvende sig med det samme, hvis de ser en fejl, og de skal selv gå ind og kontrollere valglisterne på KU’s intranet, så snart valget begynder,« siger Preben Liljendahl.

Næste KU-valg foregår i slutningen af november 2018. Her skal VIP og TAP stemme til akademiske råd og institutråd, VIP til studienævn og studerende til alle råd og nævn.

Seneste