Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fem professorer køber penkowa.com

KAMPAGNE - De fem KU-professorer, som stod i spidsen for kravet om en uafhængig undersøgelse af, hvordan KU har håndteret Penkowa-sagen, har nu oprettet en hjemmeside - penkowa.com - med deres kritik på dansk og engelsk.

De fem professorer bruger den nye hjemmeside som et permanent udstillingsvindue for en rapport om Penkowa-sagen, som de skrev i 2011. Forinden havde de gentagne gange rejst krav til KU’s ledelse om at få iværksat en uahængig undersøgelse af universitetets gøren og laden i Penkowa-sagen.

KU’s bestyrelse afviste professorernes model og fik i stedet Kammeradvokaten til at levere en diger rapport om sagen, der i store træk konkluderede, at universitetets ledelse, i særdeleshed rektor Ralf Hemmingsen, bar sig forvaltningsmæssigt rigtigt ad i håndteringen af Penkowa.

Kammeradvokatens rapport blev efterfølgende anklaget for at være mindre end uvildig, ikke mindst af de fem professorer, som reagerede ved at skrive en rapport, der efter deres opfattelse trængte længere ind i problemerne. KU’s bestyrelse var ikke enig.

Overraskende at navnet var ledigt

Nu foreligger professorernes rapport i en engelsk oversættelse, og idéen er, at den skal sikres varig udbredelse ved hjælp af Penkowa.com.

De fem professorer var forbløffede over, at adressen ‘Penkowa.com’ overhovedet var ledig, men »der var ingen problemer med at få hjemmesiden,« siger Elisabeth Bock, professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og en af rapportens forfattere.

Skulle det ske, at Milena Penkowa rejser krav om at få ret til hjemmesiden, der bærer hendes navn og får medhold, er de fem professorer indstillede på at vige pladsen uden problemer.

Professorer vil have indflydelse på historieskrivningen

Siden foråret 2011 er andre undersøgelser om Milena Penkowas forskning på KU blevet færdige, først og fremmest Lassmann-rapporten fra august 2012, der rejste konkret mistanke til Penkowas resultater i en række tilfælde, og senest har Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed i to sager fastslået, at Penkowa gjorde sig skyldig i uredelighed.

Men ifølge Elisabeth Bock rummer hendes og kollegaernes undersøgelse fakta, der er blevet overset, og den påpeger problemer, som ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt.

»Man skal kunne se, hvorfor Kammeradvokatens undersøgelse var utilfredsstillende,« siger Elisabeth Bock.

Hverken UVVU-sagen eller Lassmann-rapporten drejer sig om Penkowas første doktordisputats, mest kendt for spørgsmålet om de over 1.000 forsvundne forsøgsdyr.

»Man har ikke taget vores ønske om en uvildig undersøgelse alvorligt på Københavns Universitet,« siger Elisabeth Bock. »Det her handler om, hvordan historien skal skrives.«

Retter skytset mod vicedirektør

Elisabeth Bock har bemærket, at KU’s vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel har stillet op til interview dette efterår i fagbladet Journalisten om, hvordan han selv håndterede Penkowa-sagen, og hun mener, at vicedirektøren misser sagens kerne og kun beskæftiger sig med at vifte ansvar bort fra KU’s ledelse.

Det er udtryk for ‘ren spindoktorhåndtering’, mener Elisabeth Bock.

Jasper Steen Winkel er blevet gjort bekendt med kritikken, og siger, at han blot forholdt sig til de spørgsmål, som bladet stillede, og de spurgte, blandt andet, ikke til professorernes rapport.

chz@adm.ku.dk

Seneste