Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fem spørgsmål til ministeren

SVAR - Uniavisen har mødt den nye uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen. Vi tog fem spørgsmål fra studerende og 
ansatte med til ham.

Hvad vil den nye minister med universitetet? Da vi mødte Esben Lunde Larsen, havde vi også fem spørgsmål med fra ansatte og studerende til ham. Her er hans svar.

1. Studerende Alexander Thorvaldsen, formand for Studenterrådet:

Hvordan og hvornår vil du involvere studerende, undervisere og universiteter, når du indkalder forligspartierne til at omgøre fremdriftsreformen?

»Regeringen vil justere fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme. Derfor har jeg indbudt de videregående uddannelsesinstitutioner til en drøftelse efter sommerferien. I denne proces vil jeg også være lydhør for konstruktive indspil fra studerende og andre relevante parter. På baggrund heraf vil jeg indkalde forligskredsen med henblik på at tilpasse reformen.«

2. Studerende Sofie Luna, aktiv i gruppen Et Andet Universitet:

Mener du, at viden har en værdi ud over den, der kan omsættes til profit? I så fald; hvordan skal det komme til udtryk på universiteterne?

»Ja, naturligvis. Der er meget mere til viden og forskning end det, der kan omsættes til profit. Videnskabens potentiale til fortsat at gøre os klogere på verden og afdække nye horisonter for vores forståelse bør og skal være videnskabens kerneformål. Det er igennem mødet med viden, at vi dannes som mennesker, og at vi udvikles som samfund. Det er selve essensen af et universitetsstudium. Men det står på ingen måde i modsætning til kommercialisering, som også er et vigtigt og legitimt mål for dansk forskning.«

3. Det Frie Universitet, en gruppe af universitetsansatte bl.a. fra KU:

Vil ministeren afskaffe den nuværende dimensioneringsmodel?

»Regeringen er optaget af, at de videregående uddannelser er relevante for samfundet og fører til beskæftigelse. Derfor vil jeg drøfte dimensioneringen af de videregående uddannelser med de relevante parter efter sommerferien, så de har mulighed for at bidrage med konstruktive indspil til, hvordan vi når det overordnede mål om, at uddannelse skal bringe dimittenderne i beskæftigelse. «

4. Studerende Anne Sofie Skemt Hjuler, studenterstudievejleder:

Hvad mener du, at unge skal vælge uddannelse på baggrund af?

»For mig som minister er det først og fremmest vigtigt, at man kan foretage et oplyst valg, så der er sammenhæng mellem de unges forventninger, uddannelsens indhold og efterfølgende muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder den bedste uvildige vejledning, man kan forestille sig, og at man som ung selv er opsøgende og gør brug af de tilbud, der er.«

5. Det Frie Universitet, en gruppe af universitetsansatte bl.a. fra KU:

Vil du som minister sikre retskravet for optagelse på en kandidatuddannelse? Og hvad er din holdning til en evt. udvidelse af retskravet på op til (fx) to år efter afsluttet relevant bacheloruddannelse i stedet for som i dag, hvor retskravet kun gælder optagelse på en kandidatuddannelse umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse?

»Min højeste prioritet lige nu er at få rettet op på de aktuelle udfordringer og uhensigtsmæssige konsekvenser af fremdriftsreformen og den tidligere regerings dimensioneringsmodel. For eksempel har jeg netop givet dispensation til den gruppe studerende, som efter orlov havde en berettiget forventning om at kunne optages på en kandidatuddannelse, der efterfølgende blev dimensioneret.«

(Forkortet af red.)
lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste