Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Festrygning forbydes også

VELFÆRD – Senest den 1. september skal der være indført indendørs rygeforbud på Københavns Universitet.

Universitetets rygepolitik ændres således til et totalt rygeforbud i KU’s bygninger og vil gælde både for ansatte og studerende.

Rygeforbudet kan i visse tilfælde udstrækkes til at gælde balkoner og indre gårde. Dette afgøres af de enkelte lokale samarbejdsudvalg.

Rygeforbudet gælder også ved særlige lejligheder som receptioner, fester eller lignende der foregår i universitetets lokaler. Dog kan rektor i ganske særlige tilfælde give ekstraordinær tilladelse til rygning.

Overholdes rygeforbudet ikke, bør det påtales. I gentagelsestilfælde påhviler det den lokale leder eller institutleder at skride til egentlige påtaler og advarsler over for de ansatte.

Studerendes overtrædelse af rygeforbudet skal behandles efter ‘Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet af den 2. maj 1995 (Ordensregler for studerende).

De lokale samarbejdsudvalg kan udarbejde nærmere retningslinjer for så vidt angår eventuelle forbud mod rygning på balkoner og indre gårde, samt eventuelle tilbud om rygestopkurser og lignende.

Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg skal orientere de ansatte og de studerende om de generelle regler vedrørende rygning, og om de særlige retningslinjer der måtte findes på deres område.

Seneste