Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Filosofistuderende kæmper for at beholde undervisere

STØTTE - Over 200 personer har i løbet af få timer underskrevet en støtteerklæring i håb om, at tre populære eksterne lektorer på Filosofi bliver genansat. Ledelsen forstår de studerende, men er økonomisk bundet.

»Vi kan forstå, at evalueringerne ikke har afspejlet den store begejstring, som vi har for de tre undervisere, og derfor vil vi gerne give utvetydigt udtryk for, at netop disse tre undervisere er uvurderlige for filosofistudiet.«

Således skriver en flok studerende i et brev til ledelsen for deres institut, der har valgt ikke at genansætte de tre eksterne lektorer David Possen, Martin Pasgaard-Westerman og Darío David Gonzáles.

Brevet er stilet til lederen af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Maja Horst, og afdelingsleder på Filosofi Klemens Kappel, men er ikke afleveret endnu. Det er nemlig ved at blive underskrevet online af filosofistuderende og andre, der også gerne vil støtte de tre underviseres fortsatte ansættelse på KU.

Stort tab for studiet

»Vi laver denne støtteerklæring, fordi de studerende på Filosofi er ekstraordinært glade for de her undervisere, og det er et meget stort tab for studiet, hvis de ikke bliver genansat, og fordi vi er bange for, at ledelsen ikke er klar over, hvor meget de tre undervisere betyder,« siger Lise Lerche, som sammen Adam Finnemann og Frederik Friis har oprettet underskriftindsamlingen.

De læser alle på 4. semester på Filosofi, hvor de oplever, at mange af deres medstuderende ligesom de selv er rigtig ærgerlige over at miste de tre undervisere. Så ærgerlige, at der må gøres noget. De understreger dog, at støtteerklæringen ikke er udtryk for, at de ønsker en konflikt med ledelsen. De vil blot oplyse om deres syn på sagen.

»Ledelsen skal være velinformerede for at tage kvalificerede beslutninger, og derfor er det her et oplysningsprojekt; vi vil gerne informere dem om, hvor vigtige de her undervisere er,« siger Adam Finnemann.

Hvad håber I på at få ud af støtteerklæringen?

»Ideelt set bliver de genansat, men det er ikke fordi, at vi har sådan et succeskriterium. Vi er jo godt klar over, at der er mange ting, der har spillet ind i den her beslutning. Vi vil bare oplyse om det, vi kan tilbyde – altså hvordan de studerende har det med underviserne, for det er vi ikke sikre på, at ledelsen har tilstrækkelig indsigt i,« siger Adam Finnemann.

Over 200 underskrifter

De tre studerende frygter, at undervisningsmiljøet vil blive mindre interessant og mindre motiverende, hvis de mister de pågældende undervisere. Og i værste fald kan det få studerende til at droppe ud.

»De inspirerer, og de udfylder et hul, som andre undervisere ikke har kunnet udfylde, og det er den særlige rolle, som er essentiel,« siger Adam Finnemann.

Lise Lerche, Adam Finnemann og Frederik Friis er overraskede over, hvor hurtigt de har opnået stor opbakning til støtteerklæringen.

»Vi havde regnet med, at 50-60 stykker ville skrive under i løbet af et par dage, men 150 har allerede skrevet under i løbet af et par timer,« siger Adam Finnemann.

»Ja, og selv 50-60 stykker havde endda været mange i forhold til, hvor lille vores studie er,« siger Frederik Friis.

De tre studerende vil aflevere støtteerklæringen og de medfølgende underskrifter til ledelsen fredag formiddag, og derfor slutter den online underskriftindsamling torsdag klokken 21. Ved publiceringen af denne artikel havde 208 skrevet under – på det tidspunkt havde indsamlingen været åben i en håndfuld timer.

Ledelsen: Vi forstår de studerende

Klemens Kappel, som er afdelingsleder på Filosofi og den ene af brevets modtagere, bakker op om de studerendes initiativ. Men han frygter, at der ikke er meget at gøre.

»Der er tale om virkelig gode undervisere, så jeg kan godt forstå, at de studerende er kede af det. Og hvis det ikke var på grund af de økonomiske realiteter, så ville vi ikke drømme om ikke at fortsætte med dem. Det handler på ingen måde om, at vi er utilfredse med deres indsats,« siger han.

De økonomiske realiteter er også, hvad brevets anden modtager, Institutleder Maja Horst, forholder sig til.

»Jeg er rigtig glad for, at de studerende engagerer sig i kvaliteten af undervisningen – og jeg har selv opfordret dem til at give os feedback. I denne sag er det dog sådan, at vi har mange undervisningsressourcer på Filosofi, og vi kan ikke ansætte eksterne lektorer, når vi har fastansatte undervisere, der har tid til at varetage undervisningen. Det har altså ikke noget med de tre underviseres faglige kvalifikationer at gøre,« siger hun.

Er der mulighed for, at de pågældende undervisere på et tidspunkt kan blive tilknyttet studiet igen?

»Da det er dygtige undervisere, vil vi meget gerne tilknytte dem igen. Det kræver dog, at vi har ressourcer til det, og at vi har brug for undervisning inden for deres områder, som vi ikke kan dække med den faste bemanding.«

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste