Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Finanslov med ubehagelige overraskelser

Fakulteternes budgetter for 2008 fastholdes indtil videre, men sparekrav er ikke udelukket hvis der er udsigt til et stort underskud

Finansloven for 2008 tegner til at blive en kold økonomisk afvaskning for Københavns Universitet (KU). Det ser nemlig ud til at regeringen fastholder kravet om en tvungen opsparing på en procent af budgettet for alle statslige institutioner for at reducere den økonomiske aktivitet i samfundet.

For KU betyder det at resultatet i 2008 forværres med 40 millioner kroner. Derudover betyder en omlægning af bygningstilskuddet at KU mister godt 50 millioner på finansloven 2008. Dette beløb stiger i de kommende år. Til gengæld skal KU fremover hente et stort tocifret millionbeløb hjem på de eksternt finansierede forskningsprojekter for at dække følgeomkostningerne til husleje.

Men præcist hvor stort beløbet bliver, afhænger af hvordan KU klarer sig i konkurrencen om forskningskronerne. »Det er ikke rimelige vilkår at byde de nye ledelser og bestyrelser på universiteterne. Først kører de os i stilling til at øge forskningsaktiviteterne med de nye globaliseringsmidler, og så kommer der pludselig besparelser. Universiteterne har brug for stabilitet så vi kan satse langsigtet,« siger universitetsdirektør Jørgen Honoré. Han skønner at ud af de cirka 5.500 forskningsprojektet der er i gang på KU, er cirka halvdelen statsligt finansierede.

Større risiko

Ændringen i bygningstilskuddet var ikke med i det oprindelige finanslovsforslag fra februar, men er først kommet med i den nye finanslov der blev sendt til universiteterne den 17. april. Det får tilmed virkning med tilbagevirkende kraft for hele 2008.

»Du kan sige at vi pludselig har fået byttet 50 millioner sikre tilskudskroner ud med et ukendt antal stærkt usikre kroner. Det betyder en stor risiko for en økonomisk nedgang som vi tilmed først får besked om meget sent på året, og det er uacceptabelt,« tilføjer universitetsdirektøren.

Ifølge budgetchef Thomas Buchvald Vind er der tale om en stor, strukturel ændring af KU´s indtægtsforhold. Generelt bliver en større og større andel af KU´s indtægter gjort afhængig af hvor meget man forsker, og hvor mange kandidater der bliver uddannet, og det gør det langt mere usikkert og risikabelt at lægge budget da man ikke kender indtægterne i forvejen.

Som ventet medfører finansloven og det tilhørende byggestop også at anden etape af KUA må udsættes et år. Bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen havde ellers i et brev bedt videnskabsminister Helge Sander (V) om at få lov til at gå i gang med bygningsmæssige forberedelser i forbindelse med rokader af medarbejderne. Den gik ikke, så arbejdet, der vil koste i størrelsesordenen 12 til 14 millioner kroner, må udskydes til 2009 som resten af byggeriet, men KU kan fortsætte med projekteringen.

Ifølge Jørgen Honoré afventer man nu årets første økonomiske prognose, og hvis resultatet er meget negativt, kan besparelser blive konsekvensen, men målet er helt klart at fastholde fakulteternes budgetter som grundlag for en stabil udvikling.

clba@adm.ku.dk

Seneste