Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Finanslov udsætter KUA-byggeri

Regeringens byggestop betyder at Teologi og Jura må vente med at flytte til Amager, og de studerende på Humaniora må leve med gamle, nedslidte bygninger et år til

Københavns Universitet (KU) bliver særligt hårdt ramt af regeringens finanslovsforslag der indebærer at alle statslige byggerier udsættes et år.

KU har nemlig i flere år som en del af campusplanen forberedt at rydde sine dyre lejemål i den indre by og bygge nyt på Amager (KUA) for at spare husleje og skabe bedre fysiske forhold for de studerende. Forsinkelsen risikerer at få brikkerne i campusplanen til at falde som dominobrikker.

En krumtap i planen er at nedrive og opføre nye bygninger i Njalsgade. De huser i dag cirka 14.000 forskere og studerende ved Det Humanistiske Fakultet, men forsinkelsen betyder at de ikke kan begynde at rømme de gamle bygninger i år, at den indledende nedrivning ikke igangsættes og at alt arbejde med at forberede byggepladsen stoppes.

Det var også meningen at Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet skulle flytte til KUA i 2013, men det udsættes ligeledes et år så man ikke kan forlade bygningerne i indre by som planlagt. Dermed kan KU heller ikke gennemføre sin huslejespareplan.

»Regeringen forventer at vi vokser og leverer bedre forskning og kandidater, men det kan vi ikke opfylde uden ordentlige forhold. Politikerne får på den her måde det modsatte af hvad den har bestilt,« siger universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Han tør ikke gætte på hvor stort et tab KU vil lide som følge af regeringens byggestop, men foreslår at regeringen ændrer holdning i finanslovforhandlingerne og fortsætter byggeriet på Amager som oprindeligt planlagt.

Skuffelse og vrede

Ifølge Kirsten Refsing, dekan på Det Humanistiske Fakultet, er der udbredt skuffelse over forsinkelsen på KUA.

»Det er lidt af en nedtur, og vi er alle chokeret. Vi havde brugt lang tid på at planlægge og geare os op til det her. Det giver os en del praktiske problemer omkring interne omrokeringer, men vi må forsøge at være positive. Det havde trods alt været værre hvis de havde skåret i forskningsbevillingerne,« siger hun.

Også de studerende på KU er skuffede over at de må vente et år på at få bedre forhold. Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet siger:

»Hvis politikerne reelt ønsker uddannelser i verdensklasse, er investeringer i uddannelseskvalitet og et godt studiemiljø nødvendige. Derfor giver det absolut ingen mening at stoppe byggerierne på KUA. Der er ikke plads til de studerende i dag; de sidder i vindueskarmene og på skødet af hinanden i gamle og slidte lokaler. Det er under al kritik at de ikke bliver sikret ordentlige forhold.«

clba@adm.ku.dk

KU mister 35 millioner


Finanslov: Budget 2008 for Københavns Universitet (KU) var finpudset og godkendt af bestyrelsen. Indregnet var alle de seneste prognoser, og regeringens løfter om flere penge fra globaliseringspuljen.

Ingen havde bare forudset at regeringen som en del af sit finanslovsforslag ville kræve at alle statslige institutioner skal opspare en procent af deres tilskud fra staten i år.

Det betyder at KU skal opspare 42,5 millioner kroner. Til gengæld får KU lidt flere penge til forskning og en færdiggørelsesbonus, men alt i alt kommer KU med et slag til at mangle 35,4 millioner kroner på årets budget.

Det får universitetsdirektør Jørgen Honoré til at kritisere regeringen for at skabe dårlige rammer får universitetets ledelse, og det går ud over muligheden for at levere varen.

»Vi har behov for en kontinuerlig vækst i bevillingerne så vi kan rekruttere forskere i tillid til at budgettet er rimeligt sikker. Det kan vi ikke med finanslovsforslaget, og det skaber uklarhed og er et kæmpe irritationsmoment,« siger Jørgen Honoré.

Ifølge universitetsdirektøren diskuterede rektor og bestyrelsesformanden konsekvenserne af forslaget dagen efter offentliggørelsen, og ledelsesteamet besluttede samme dag at fakulteterne får lov til at fastholde deres budgetter uændret.

»De har allerede disponeret deres midler og ansat forskere, så det skal ikke gå ud over dem,« tilføjer Jørgen Honoré.

Bred kritik
Han får opbakning til sin kritik af Danske Universiteter (tidligere Rektorkollegiet). Ifølge talsmand, rektor Jens Oddershede, får universiteterne samlet reduceret deres bevillinger med 124 millioner kroner som følge af finanslovsforslaget.

»Tvungen opsparing og udskydelse af udbygning og modernisering af universiteternes infrastruktur giver unødig usikkerhed med langsigtede konsekvenser. Ny viden og flere studerende kræver nye og moderne bygninger. Derfor er regeringens tøven skadelig for universiteternes mulighed for at indfri regeringens forventninger om mere forskning og flere kandidater,« siger han.

Også Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, har kritiseret finanslovsforslaget.

Hun mener konsekvensen bliver stress og dårligt arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Ekstra pinligt for regeringen idet der på det statslige område lige er indgået et delforlig om arbejdsmiljø i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger, påpeger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste