Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Find din læringsstil

INDLÆRINGSEVNE - Studerende kan blive bedre til at lære nyt og gennemføre projekter, hvis de kender deres personlige læringsstil. Det gælder både styrker og svagheder, hævder to britiske psykologer, der har udviklet en test til formålet.

Alle studerende har deres egen måde at tilegne sig viden på; de har forskellige læringsstile, men man kan alligevel identificere fire læringsstile med hver deres styrker og svagheder, mener psykologerne Peter Honey og Alan Mumford fra University of Leicester i England.

Hvis du bliver bevidst om din egen og de tre øvrige læringsstile, kan du optimere din læsning og dermed blive en langt mere effektiv studerende. Man kan så at sige ’lære sig at lære’, hævder de to psykologer. Nyttig viden i denne fremdriftsreformerte tid.

Fire typer af læringsstile

En type studerende er eksempelvis dygtig til at sætte gang i nye projekter og tænder på det praktiske element i arbejdet, men de keder sig og ender ofte med at gå i stå, når de når frem til at skulle formulere konklusionen. Den udfordring er kendetegnende for studerende med en læringsstil, som Peter Honey og Alan Mumford kalder for ‘aktivisten’.

Andre studerende er meget omhyggelige og grundige, når de skal indsamle data, men bagefter filosoferer de så meget og så længe over resultaterne, at deres projekt kører ud ad en tangent og ender med at blive afsporet. Det er kendetegnende for ‘den reflekterende’ studerende.

En tredje type studerende med en læringsstil kaldet ‘teoretikeren’ trives med at analysere komplekse problemstillinger. Til gengæld er de tilbøjelige til at gå i stå, hvis de skal samarbejde med ‘aktivisten’, eller hvis de føler, at de andre i deres gruppe ikke er dygtige eller seriøse nok.

Den fjerde og sidste læringsstil kalder Honey og Mumford for ‘pragmatikeren’.

Denne type studerende er hurtige til at regne ud, hvad den nye viden, de har tilegnet sig, kan bruges til i praksis. Til gengæld er de dårlige til at håndtere personlige eller politiske uoverensstemmelser i deres gruppe, eller de mister hurtigt gejsten, hvis de ikke kan se nytten af deres nyerhvervede kundskaber.

Hele cirklen rundt

Honey og Mumfords pointe er, at alle fire læringsstile er nødvendige for at komme hele vejen rundt i det, de kalder for ‘læringscirklen’.

Den studerende begynder i det aktivistiske forløb, hvor det vigtige er evnen til at sætte noget nyt i gang og gøre sig erfaringer.

Det andet forløb drejer sig om at beskrive og reflektere over processen. Det tredje teoretiske forløb handler om at kunne drage konklusioner, og det fjerde, pragmatiske forløb, går ud på at realisere projektet og anvende det, man lige har lært.

Problemet er, at ikke alle studerende er lige gode til hver del af læringsprocessen, og at ikke alle når hele vejen rundt i læringscirklen, mener de to psykologer.

Tag selv testen

Leicester-psykologerne har udviklet et spørgeskema, som kan bruges til at teste, hvilken læringsstil eller -stile den enkelte studerende foretrækker at arbejde efter. Testen afslører samtidig ens stærke og svage sider.

Hvis man kender sin(e) læringsstil(e), kan man vælge de uddannelser og kurser, der underviser på en måde, der passer bedst til ens personlighed. Det gør det i sidste ende nemmere at lære, mener Honey og Mumford.

Selve spørgeskemaet kan du købe via Peter Honeys hjemmeside og er et hæfte på 70 sider til 7,50 Euro.

De to psykologer har har også lavet et hæfte, der indeholder vejledning til undervisere, vejledere og coaches i al tolke resultaterne af testen. Hæftet er på 63 sider og koster 14,50 Euro.

Det kan du også købe her, hvis du vil vide endnu mere.

Se også en beskrivelse af hver af de fire læringsstile i faktaboksen oppe til højre.

anfj@adm.ku.dk

Seneste