Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Find Holger

DEBAT - Den nye elektroniske stemmeseddel til universitetsvalget gjorde det svært at finde andre kandidater end Studenterrådets - og det skadede valgprocessen. Det mener formanden for Frit Forum i København.

Jeg tror, de fleste af os har brugt megen tid på at lede efter Martin Handfords kendte Holger, som bog efter bog forsvinder i alskens uoverskuelige scenarier. Beklageligvis hører denne uoverskuelighed ikke kun til i Hardfords børnebøger, men også når det kommer til stemmesedlen for netop afsluttede universitetsvalg.

I år var Københavns Universitet (KU) sammen med de øvrige universiteter nemlig gået over til et nyt elektronisk stemmesystem. Det er altid godt, at KU er progressiv og som her gør brug af moderne teknologi. Det er derimod ikke godt, når det skader valgprocessen.

Som tilfældet også var sidste år, stillede Studenterrådet (SR), Konservative Studerende (KS) og Frit Forum (FF) op til samme plads i bestyrelsen. De forrige år har stemmesedlen været opbygget således, at listerne var anbragt i tre kolonner ved siden af hinanden efter alfabetisk orden, men i år var kolonnerne skåret ned til blot én.

Øverst: Bunden af stemmesedlen til årets KU-valg med alle valglisternes kandidater ordnet i én kolonne. Nederst: Sidste års stemmeseddel, hvor valglisterne stod ved siden af hinanden.

Den enkelte kolonne var i sig selv ikke et problem, hvis det ellers tydeligt havde fremgået, at den dækkede over samtlige opstillede lister og kandidater. Beklageligvis blev det ikke gjort klart, når man stod med stemmesedlen, hvorfor det kunne tolkes således, at det blot var SR, der stillede op til bestyrelsen.

For på grund af stemmesedlens opbygning var enhver studerende, som ikke ville stemme på SR, nødt til at kæmpe sig gennem SR’s alenlange liste(r) for at finde frem til kandidater fra KS og FF. At kalde det decideret udemokratisk vil nok være en overdrivelse, men det var i hvert fald obstruerende, at stemmesedlen var bygget op på denne måde.

Havde det så nogen betydning for valget? Ja, det havde det desværre. Vi kender til mindst to tilfælde, hvor studerende ikke fik stemt, som de agtede, grundet stemmesedlen. Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved det store billede af valgresultatet, men hver stemme tæller, og vi mener derfor, KU bør tage ansvar og sørge for, at stemmesedlen til næste år igen bliver overskuelig.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste