Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Finnerne forkaster dansk universitetsmodel

DEMOKRATI - Et finsk forslag til en ny universitetslov skulle have indført en ledelsesstruktur efter dansk forbillede, men forslaget blev kendt ulovligt, fordi det ville true universiteternes autonomi

Med Universitetsloven af 2003 fik de danske universiteter en ny ledelsesstruktur. Rektor skal i dag ansættes, ikke vælges, og i en universitetsbestyrelse på 11 personer er seks eksterne repræsentanter.

Loven har mødt stor modstand i universitetsmiljøet, og nu er et finsk forslag om at indføre en universitetsledelse efter den danske model, blevet droppet. Det skriver dagens udgave af Information.

Tidligere på året blev forslaget som en del af en ny universitetsreform kendt lovstridigt, da en bestyrelse med eksternt flertal ville true universiteternes autonomi, og det har de finske politikere altså taget til sig.

Beholder ejerskab

Erhverslivet og eksterne repræsentanter får ganske vist en fod i døren på de finske universiteter, men blot med 40 procent af pladserne i bestyrelserne. Og samtidig skal disse udpeges af de demokratisk valgte ansatte og studerende i unviersiteternes ledelse.

Den nye universitetsreform, der træder i kraft i Finland efter årsskiftet, kommer tilmed til at give universiteterne større frihed, da de reelt bliver selvejende og får råderet over to tredjedele af deres ejendomme.

De danske universiteter blev egentlig også formelt selvejende i 2003, men staten har beholdt hele råderetten over universiteternes ejendomme. Rapporter har vist, at de danske universiteters egenkapital er for lille til reelt at give dem noget økonomisk råderum.

Stærk universitetslobby

Årsagen til, at de finske politikere tilsyneladende har været mere lydhøre over for universitetsbefolkningens kritik af lovforslaget, er ifølge chefen for højere uddannelse i det finske Undervisningsministerium, Anita Lehikoinen, klar:

»Den stærke tradition for kollegial beslutningstagen på universiteterne har vi ønsket at respektere. Hvis universiteterne ikke havde været for reformen, var der ikke kommet noget godt ud af den, fordi universitetslobbyen i Finland er meget stærk, og en stor del af vores personale kommer fra universitetsuddannelserne,« siger Anita Lehikoinen til Information.

Læs mere om universitetsreform i Finland her.

ser@adm.ku.dk

Seneste