Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fiolbiblioteket4: KU fastholder bibliotekslukning

KU fastholder bibliotekslukning Fiolbiblioteket skal flytte til Gothersgade som planlagt. Protester bygger på en misforståelse, mener ledelsen.

Flere end 5000 protester på hjemmesiden Facebook og en arkitekturekspert der mener at Københavns Universitet (KU) er i gang med at spolere to unikke bygninger, får ikke rektoratet på Københavns Universitet til at ændre beslutningen om at flytte Fiolbibliotekets samfundsvidenskabelige samlinger til det forhenværende Botanisk Laboratorium i Gothersgade 140 og dets juridiske samlinger til Det Juridiske Fakultets Bibliotek.

»Da protesterne imod Fiolstræde-projektet er baseret på misforståelser, og da Gothersgade-projektet udformes blandt andet med henblik på at fremhæve bygningens fredningsværdier og passer ind i universitetets fysiske planlægning i City Campus, har ledelsen ikke planer om at ændre beslutningerne om den fremtidige brug af bygningerne,« siger Thorkil Damsgaard Olsen, kommitteret for Rektoratet med ansvar for biblioteker og studiemiljø.

Han mener at protesterne bygger på et fejlagtigt grundlag da KU ikke har planer om at foretage nogen form for ændringer i den fredede bygning i Fiolstræde.

De ændrede funktioner kan ske uden indgreb i bygningens arkitektur og fredede inventar. Bygningsændringer eller ændringer i det fredede interiør vil i øvrigt heller ikke kunne lade sig gøre uden Kulturarvsstyrelsens godkendelse.

Dårligere løsning

Thorkil Damsgaard Olsen mener derfor heller ikke at arkitekturprofessor Gregers Algreen-Ussings forslag om at bytte om på funktionerne så Botanisk Laboratorium indrettes til administrative formål og Fiolbiblioteket bevares som bibliotek, er en bedre løsning.

»En indretning af Gothersgade 140 til administrative formål vil kræve større bygningsændringer end den planlagte brug til bibliotek og studenterlæsepladser som kan gennemføres med minimale bygningsændringer,« siger han.

Han tilføjer at der i forbindelse med projektet er udført en grundig bygningshistorisk undersøgelse af restaureringsarkitekten Jens Chr. Varming. På grundlag heraf er der udformet et forslag til nyindretning hvor de bygningsmæssige indgreb i det væsentlige omfatter en tilbageføring til bygningens oprindelige indretning.

Jens Chr. Varming har ifølge Thorkil Damsgaard Olsen vurderet at de planlagte ombygninger på ingen måde vil svække bygningens fredningsværdier, tværtimod vil de planlagte ombygninger føre bygningens indretning tilbage til en mere oprindelig indretning og dermed understøtte fredningsværdierne.

Den væsentligste ændring er at alt laboratorieudstyr med tilhørende tekniske anlæg fjernes. Derudover fjernes en del lette gipsvægge som er tilføjet i bygningen i 1970’erne i forbindelse med laboratorieindretningen.

Fredning forsinker

Ifølge Thorkil Damsgaard Olsen vil en eventuel fredning af Botanisk Laboratorium derfor heller ikke ændre på planerne da ombygningen planægges og gennemføres på samme måde som hvis bygningen allerede var fredet. Den ville altså også kunne fredes efter at nyindretningen er gennemført.

»Problemet med en fredning nu ville i givet fald være den tid der går mens fredningsforslaget behandles i Kulturarvsstyrelsen. I behandlingsperioden må bygningsejeren ikke gennemføre nogen form for bygningsændringer, og det vil forsinke byggesagen med op til et år eller måske mere,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste