Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Flere internationale BA-studerende i år

INTERNATIONALE - Antallet af bachelorstuderende udefra er steget siden sidste år. De fleste internationale BA-studerende kommer fra Skandinavien. Vi har mødt en af de nye.

I 2015 var der 1.479 internationale studerende, der søgte om optagelse på KU’s bacheloruddannelser og 308 optagne i alt. I år er antallet steget til 1.534 ansøgere og 327 optagne. Dermed er antallet af ansøgere steget med 3,5 procent.

Mange nordiske ansøgere

Tallet dækker både over udenlandske studerende, og danskere med en international studentereksamen. I Uddannelsesservice på Københavns Universitet har de ikke noget klart svar på, hvorfor ansøgertallet er steget, men der er flere faktorer, som spiller ind.

 »I nogle år faldt antallet af nordiske ansøgere, fordi vurderingen af deres studentereksaminer blev ændret, og mange skulle supplere for at opfylde adgangskravene. Men de sidste par år er antallet steget igen. Desuden har vi forbedret informationen på hjemmesiden, og det kan også have haft en betydning for ansøgerantallet,« siger områdeleder i Uddannelsesservice Pernille Kindtler og tilføjer, at antallet af internationale kandidatstuderende også er steget de sidste par år.

21 procent af ansøgerne er optaget

Både i år og sidste år blev 21 procent af de internationale BA-ansøgere optaget. Ifølge en opgørelse fra Københavns Universitet kommer størstedelen fra de skandinaviske lande med Norge på førstepladsen, Sverige på andenpladsen, og derefter kommer en stor gruppe (både danske og udenlandske), der har en International Baccalaureate-eksamen.

De internationale studerende skal kunne begå sig på dansk for at blive optaget på bacheloruddannelserne. En af dem, der starter i år, er Miyryam Gyuchlyu fra Bulgarien. Hun er 21 år, kommer fra Bulgarien og skal læse farmaci.

Miyryam Gyuchlyu er en af de internationale studerende, der starter på KU til september. Privatfoto.

Hvorfor valgte du at læse på KU?
 »Jeg flyttede til Danmark for tre år siden, fordi min bulgarske mand boede i Danmark. Og
Københavns Universitet er kendt som et af de bedste universiteter i Europa. Farmaci er mit drømmestudie, for jeg kan rigtig godt lide kemi. Jeg håber, at få arbejde som farmaceut i Danmark, når jeg er færdiguddannet.«

Hvad glæder du dig mest til?
 »Dels at læse det, jeg allerhelst vil, men også at få nye venner og komme ind i studiemiljøet. Det bliver fedt.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste