Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Flyttekaos på KUA (næsten) overstået til påske

FLYTTEPLAN – Det Humanistiske Fakultet har fremlagt nye planer for flytningen til KUA2. Universitetet overtager bygningerne i februar og forventer, at de sidste kontorer er på plads i juli. Saxo-Instituttet og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling flytter i påskeferien.

Det Humanistiske Fakultet skulle i december 2012 have udvidet med 38.000 nybyggede kvadratmeter, men fakultetsledelsen måtte lige før jul meddele medarbejdere og studerende, at den omfangsrige flytning af blandt andet tre institutter måtte udsættes på ubestemt tid.

LÆS OGSÅ: Kaos på KUA

Nu ligger en ny flytteplan klar. Og hvis julen virkelig varer helt til påske, kan man næsten påstå, at den oprindelige tidsplan holdt.

To institutter, Saxo-Instituttet og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), samt Fakultetsservice kan således – »forudsat at bygningerne er færdiggjort,« som ledelsen den 21. januar skriver i en infomail til fakultetets ansatte og studerende – indtage de nye lokaler i slutningen af marts. Musikvidenskab og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) følger efter i sommerferien.

Flytning trods »ikke-væsentlige mangler«

Københavns Universitet vil ifølge den nye flytteplan overtage bygningerne den 28. februar – godt to måneder senere, end det oprindeligt var aftalt.

»Der vil herefter stadig udestå nogle ikke-væsentlige mangler i bygningen, og i bygning 16 vil der stadig mangle gulvbelægning på flere etager,« skriver dekan Ulf Hedetoft og fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen i infomailen.

Flytningen af de afdelinger, der i dag har til huse i ‘Gamle KUA’, er blevet prioriteret. Der skal nemlig bygges flere nye bygninger – det såkaldte KUA3 – på Søndre Campus. Og det kræver en rømning af de gamle bygninger, der skal rives ned og skabe plads til bedre og mere moderne lokaler til brug for Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet, der i dag befinder sig i Indre By.

Uforstyrret undervisning

ToRS og Musikvidenskab må derfor vente til juli med at flytte fra henholdsvis Islands Brygge og Klerkegade og ind i KUA2. Det sker for at forstyrre undervisningen mindst muligt og for at give entreprenøren tid nok til at finde den linoleum, der stadig mangler på gulvene i bygning 16.

Fakultetsledelsen understreger, at det heller ikke på Saxo og MEF vil blive nødvendigt at forlænge semestret ind i sommerferien, idet flyttemændene klarer flytningen på ti dage over påskeferien.

Efter planen skulle KUA3 stå klar til indflytning i slutningen af 2015, men udflytningen fra Gl. KUA er i forlængelse af KUA2-balladen blevet forsinket med tre måneder. Det vil formentlig også få konsekvenser for færdiggørelsen af KUA3.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste