Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fogh og KU udnytter hinanden

Ved at bruge Anders Fogh Rasmussen som blikfang for KU's klimakongres er universitetet med til at markedsføre statsministerens nyvundne grønne aura internationalt, mener kommunikationseksperter. Men KU vinder også

Når Københavns Universitet (KU) inviterer Anders Fogh Rasmussen på talerstolen ved klimakongressen i Bella Centret 10-12. marts, hjælper universitetet statsministeren med at markedsføre sig internationalt som en foregangsmand i klimakampen.

Men selv om statsministeren kan bruge KU som platform til udlandet, kan universitetet og hele klimaindsatsen også drage nytte af at statsministeren kaster lidt af sin nyvundne grønne glans over kampen mod den globale opvarmning.

Internationalt signal
Ifølge kommunikationsrådgiver Kasper Westphal Pedersen, som er tidligere pressechef i Miljøministeriet for skiftende ministre, har deltagelsen på KU’s klimakongres stor markedsføringsværdi for Anders Fogh Rasmussen.

»Det sender et entydigt internationalt signal om at statsministeren går helhjertet ind i klimakampen. Og derudover får han mulighed for at knytte nogle politiske bånd til forskere som Nicolas Stern og Dr. Pachauri og andre som deltager på KU’s kongres. Det tror jeg er det vigtigste motiv for statsministeren selv,« siger Kasper Westphal Pedersen som er partner i kommunikationsvirksomheden Operate.

Tim Knudsen der er professor i Statskundskab på KU mener også at Anders Fogh Rasmussens fokus er rettet mod udlandet.

»KU’s kongres illustrerer at internationaliseringen styrer regeringen på Folketingets bekostning. Hvis det havde været et internt dansk arrangement, ville alle have været på stikkerne over statsministerens deltagelse på kongressen. Så havde universitetet været nødt til at arrangere paneldebatter og diskussioner hvor oppositionen også var med. Men når det er internationalt, så får regeringen mere frit spil,« siger Tim Knudsen som mener at regeringens involvering i KU’s kongres på denne måde er et udtryk for en magtforskydning i dansk politik, der giver regeringspartierne en fremtrædende plads i forhold til oppositionen.

»Ligesom i udenrigspolitik, hvor Danmark gerne skal fremstå med en fælles facade, kan man på denne kongres ikke have for eksempel Svend Auken til at stå og kritisere regeringen,« siger Tim Knudsen som ikke vil tage stilling til om den tilgang er god eller skidt.

»Det er blot en politologisk iagttagelse, som vi alle sammen bør være opmærksomme på,« siger han.

Gensidige gevinster
Esben Norrbom er retoriker med speciale i klimadebatten i den danske presse. Han er enig i at universitetets klimakongres kan gavne statsministerens klimaimage, men understreger at der er tale om et forhold med gensidige gevinster.

»Når statsministeren engagerer sig i kongressen, kommer han til at stå på øretævernes holdeplads, og det slagsmål har han vurderet at han gerne ville tage. Og skal man vægte en håndfuld sure røster på KU mod det statsmandsglimmer Anders Fogh trods alt bibringer, må det for universitetet være en fordel at have statsministeren med på konferencen,« siger Esben Norrbom der netop har afleveret sit speciale med titlen ‘Mellem værdier og fakta – En retorisk vurdering af klimadebatten i Weekendavisen.’

Statsministerens deltagelse på KU’s klimakongres kan også gavne bestræbelserne om at nå et resultat på FN’s klimatopmøde (COP15) i København i december, mener kommunikationsrådgiver Kasper West-phal Pedersen.

»De andre topmøder har været på miljøministerniveau, så selve det at COP15 løftes til statsministerniveau, kan få stor betydning for mobiliseringen af andre internationale statsoverhoveder, og det kan vise sig at være vigtigt for at Danmarks får succes i december,« siger han.

Indenrigspolitisk strategi
Kasper Westphal Pedersen mener imidlertid at statsministeren også kan bruge KU’s kongres som en del af en indenrigspolitisk strategi.

»Klimaforskere som blandt andre Dr. Pachauri som deltager på KU’s kongres har traditionelt været folk som venstrefløjen har knyttet sig til. Ved at alliere sig med forskningsverdenen kan Fogh vise at han også er fagligt forankret, og ikke kun har Bjørn Lomborg at trække på,« siger han.

»Det er en måde at lukke en flanke i forhold til venstrefløjen, og det er ind til videre lykkedes meget effektivt,« siger Kasper Westphal Pedersen. Det er svært at vurdere hvor stor en brandingværdi en kongres som KU’s har for statsministeren, tilføjer han, fordi kongressen givetvis vil resultere i en hel del redaktionel omtale som det er svært at købe sig til.

Fogh som maskot
Flere KU-medarbejdere som Universitetsavisen har talt med, mener at profileringen af statsministeren kan give KU troværdighedsproblemer. Men ifølge retoriker Esben Norrbom er det primært indadtil, KU kan lide skade.

»I forhold til eksterne interessenter tror jeg det har meget lille betydning. Men der er en intern risiko i forhold til studerende, forskere og andre folk der færdes på universitetet. Det kan være det giver nogle ar der skal heles internt på KU,« siger han.

Det er altid muligt at tillægge politikere skjulte motiver, men Esben Norrbom mener at det er mere relevant at se på hvad statsministeren siger på selve kongressen.

»Hvis Fogh holder en lang politisk tale om hvad Venstre har gjort og hvor grønt partiet er, har han politikerkasketten på. Men det tror jeg ikke han gør, for så vil han møde meget kritik fra forskerverdenen. Hvis han derimod nøjes med at holde en lejlighedstale hvor han byder velkommen og agerer rollen som statsmand, så har han én funktion og det er at være maskot for kongressen,« siger retoriker Esben Norrbom.

Også Kasper West-phal Pedersen fra Operate vil fraråde statsministeren at snakke indenrigspolitik på kongressen.

»I stedet bør han blandt andet tale om hvordan man kan imødekomme eksempelvis BRIK-landenes (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, red.) vækstbehov, samtidig med at de skal bidrage til løsningen på klimaproblemerne,« siger han. Hvad Anders Fogh Rasmussen vælger at tale om, kan høres ved kongressens afslutningssession den 12. marts.

ser@adm.ku.dk

Seneste