Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Folketinget øremærker penge til kvindelig forskning

KØN - Folketinget og Det Frie Forskningsråd har - med dispensation fra ligestillingsloven - afsat et engangsbeløb på 110 millioner kroner til unge, kvindelige forskere.

I Nordisk mytologi optræder gudinden Ydun. Hun er vogter af asernes livgivende guldæbler, og skal man tro guden Loke, er hun også den mest mandgale blandt kvinder.

YDYN er også navnet på et nyt program, der er et resultat af Det Frie Forskningsråds opfordring til Folketinget om at have fokus på kvindelige talenter i forskningen. YDUN står for ‘Younger women Devoted to a UNiversity career’.

110 millioner til kvinder

Programmet skal, ifølge Uddannelsesministeriet, »styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.«

Det vil Folketinget og Det Frie Forskningsråd gøre med en 110 millioner kroner stor pengepulje. Folketinget har bevilget 70 millioner kroner, mens de resterende 40 millioner kommer fra Det Frie Forskningsråds eget budget. Aftalen blev vedtaget i efteråret 2013, og pengene er et engangsbeløb, der kan søges fra 2014.

Men er det ikke i strid med ligestillingsloven at øremærke midler til kvindelige forskere?

Både og. På trods af navnet kan puljen søges af mænd såvel som kvinder. Men gennem opnået dispensation fra Ligestillingsloven prioriteres kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.

»Godhjertet diskrimination«

I en kronik bragt i Kristeligt Dagblad d. 15. januar 2014 kritiserer kønsdebattør og professor Hans Bonde, YDUN-programmet:

»På engelsk er der opstået et nyt ord, der kan betegne de danske forskningsmyndigheders beskyttelse af kvindelige forskere fra fri konkurrence: ‘benevolent discrimination’ eller på dansk ‘godhjertet diskrimination’. Det betegner, at man ud fra de bedste hensigter giver støtte til formodet svage grupper, hvorved man skaber et billede af, at de ikke kan klare sig på egen hånd, og dermed styrker den svageliggørelse, man vil bekæmpe,« skriver Hans Bonde.

Det Frie Forskningsråd har tidligere afvist kritikken:

»Ingen har belæg for at sige, at kvinder er mindre talentfulde forskere end mænd. Derimod kan man med god ret hævde, at der findes en række barrierer, der kan være med til at forklare, hvorfor under en tredjedel af landets lektorer er kvinder, og kun en sjettedel er professorer.«

»Det Frie Forskningsråds ligestillingspolitik vil ikke skabe »nye privilegier« for kvinder. Den vil give kvinderne mulighed for at overvinde nogle af de barrierer for en mere ligelig repræsentation af kønnene, som er så markante i Danmark i dag. Det vil gavne dansk forskning,« står der i en kronik bragt i Berlingske den 1. november 2013, underskrevet af formand Peter Munk Christiansen og samtlige delformænd for Det Frie Forskningsråd.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste