Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

For mange lokaler koster jobbet

Flytningen til Kommunehospitalet har været en dyr fornøjelse for Driftsområde Indre By da man nu har for mange lokaler. Det har kostet 17 medarbejdere jobbet, heraf otte rengøringsassistenter. En løsning er på vej fra 2007

Det er dyrt at have mange bygninger. Det må Driftsområde Indre By sande efter flytningen til Center for Sundhed og Samfund (CSS) sidste år.

Det har nemlig ikke samtidig været muligt at slippe af med alle bygningerne i den indre by, så nu står man med flere kvadratmeter end der er brug for.
Resultatet er et underskud på otte millioner kroner.

»Der er ikke fulgt penge med til at drive de ekstra kvadratmeter, så det har været nødvendigt at skære ned på lønudgifterne for at kunne betale for varme, lys og vand,« siger Erwin Koster Kristensen, driftschef for den indre by.
Konkret er 17 ansatte fra driftsområdet blevet afskediget, heraf otte rengøringsassistenter, for at få økonomien til at hænge sammen.

Ansatte betaler prisen
Ifølge Rene Wedel, controller
i økonomiafdelingen i Fællesadministrationen, har fakulteterne i perioden haft ansvaret for at sikre rømning af de lejemål der var forudsat i forbindelse med overflytningen til CSS som arealmæssigt skulle være neutral.

Det er sket meget sent og har medvirket til det store underskud i 2005.

»Den manglende fragang af lejemål kan dog kun forklare cirka halvdelen af underskuddet i 2005. Resten hænger
formentlig sammen med engangsudgifter ved overflytningen.

Dertil kommer at bygningsdriften har været underfinansieret i flere år idet serviceniveauet er øget ud over det bevillingsniveau universitetet har stillet til rådighed. Differencen har ‘bestillerne’ (fakulteterne i indre by plus Fællesadministrationen) skullet dække.

Du kan ikke sige at fakulteterne har sovet i timen. De har gjort hvad der umiddelbart var muligt, men der skal jo også være lokaler til undervisning og kontorer at arbejde i,« siger Erwin Koster Kristensen.

De mange kvadratmeter er blevet et problem fordi midlerne til driften bliver beregnet ud fra aktiviteterne i bygningerne og ikke ud fra udgifterne til at drive dem.

»Hvis du har de samme aktiviteter og får flere bygninger, så står du med et problem,« siger Rene Wedel.
Han tilføjer at problemet burde være løst med budgettet for 2007 hvor bevillingerne bliver givet i forhold til de faktiske udgifter som følge af Campusplanen.

Driftschefen håber også på lysere tider i takt med at antallet af kvadratmeter bliver bragt ned fra næste år.

Claus Baggersgaard er freelance journalist.

Seneste