Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forældede eksamensformer dominerer KU

Selvom de fleste studerende i dag bruger en computer til næsten alle aspekter af deres universitetsstudier, foregår de fleste skriftlige eksaminer på Københavns Universitet stadig ved hjælp af pen og papir

For mange studerende på Københavns Universitet (KU) er mødet med de skriftlige eksaminer som en rejse tilbage i tiden. En stor del af KU’s fakulteter kræver nemlig af deres studerende at de gennemfører de skriftlige såkaldte ‘gymnastiksals-eksaminer’ kun ved hjælp af pen og papir.

Dermed får de studerende ikke mulighed for at benytte computere som de ellers er vant til fra resten af deres universitetsstudier.

Håndskrevne eksaminer er således stadig den primære skriftlige eksamensform for studerende på Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet ligesom langt de fleste eksaminer på Det Humanistiske Fakultet gennemføres i hånden. Det viser en rundringning foretaget af Universitetsavisen.

Opstand i Århus

Der er blevet sat fokus på problemerne med de mange håndskrevne eksaminer på universiteterne efter at Studenterrådet på Aarhus Universitet i april søsatte en kampagne under sloganet »Det er hul i hovedet at der stadig findes håndskrevne eksaminer«.

Via internetsiden Facebook har over 1.000 studerende blandt andet skrevet under på et krav om totalt forbud mod denne type eksaminer, og det har givet resultater. Flere fag på universitetet har besluttet at tillade computere til alle deres eksaminer, og fra politisk hånd har Socialdemokraterne for nyligt været fremme med et forslag om at forpligte universiteterne til at tillade computere ved alle eksaminer hvor det kan lade sig gøre.

Op til studienævn

I modsætning til deres kollegaer fra Aarhus Universitet ønsker Studenterrådet på KU ikke at tage stilling til om håndskrevne eksaminer overordnet er en dårlig ide.

»Generelt mener vi at eksamensformen skal afspejle den undervisning de studerende møder. Hvis det enkelte studienævn mener at dette bedst opnås ved at der skrives i hånden til de skriftlige eksaminer, så er det op til dem at beslutte,« udtaler Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på KU.

Hun peger dog på at det ikke bør være økonomien der afgør om de studerende tilbydes muligheden for at bruge computer til de skriftlige eksaminer:

»Det er et problem hvis fakultetet vælger at bruge håndskrevne eksaminer fordi det ikke har råd til at indføre elektroniske eksamensformer. Så mener vi at KU skal sikre at faciliteterne er til rådighed så de enkelte fakulteter har et reelt valg.«

Det går langsomt

Men netop økonomien nævnes af vicedirektøren for uddannelse på KU, Hanne Harmsen, som en af årsagerne til de mange håndskrevne eksaminer.

»Det er ikke godt nok. Men det er også et eksempel på vi smører smørret meget tyndt. Investerer vi i det her område, må man spare et andet sted. Vi har så valgt at det er kernekvaliteten i uddannelserne der skal prioriteres og ikke eksamensformen,« fortæller Hanne Harmsen.

Ligesom Universitetsavisens undersøgelse viser, vurderer Hanne Harmsen at over halvdelen af KU’s uddannelser stadig tvinger de studerende til at bruge pen og papir til de skriftlige eksaminer.

»Men vi jo har en struktur med studienævn på de enkelte fakulteter hvor de studerende sidder som næstformænd. Så vi har et kollektivt ansvar for at det ikke er gået hurtigere med at indføre elektroniske eksamensformer. Det er ikke bare universitetet der har været langsomme. De studerende har også selv været lidt langsomme på det her område,« slår vicedirektøren fast.

Problemer med computere

Begrundelserne for at holde fast i den gammeldags håndskrevne eksamen varierer fra fakultet til fakultet. En af de gennemgående forklaringer er at der er problemer med at sikre at de studerende ikke snyder. Flere at de skriftlige eksaminer forbyder nemlig alle former for hjælpemidler, og dette kan være svært at forhindre hvis de studerende skriver på computer. Ligeledes nævnes økonomien som en afgørende faktor.

Problemer med snyd er dog ikke noget som ikke kan overkommes, fortæller Martin Birger Hjørland, studiechef på Det Juridiske Fakultet.

»Vi har i mange år kørt skriftlige eksaminer hvor de studerende selv har måttet medbringe computere, og i dag har vi meget, meget få studerende der vælger at skrive i hånden,« siger Martin Birger Hjørland. Risikoen for snyd har Det Juridiske Fakultet også fundet løsninger på.

»Alle hjælpemidler er tilladt. Dog må de studerende ikke bruge nogen former for elektronisk telekommunikation, og de skal slå den trådløse forbindelse fra. Det har vi hidtil kontrolleret ved at måle den trådløse aktivitet, samt ved at fortælle at vi udfører kontrol. Vi mener ikke at vi på et moderne universitet i år 2008 kan byde vores studerende at de kun kan skrive eksaminer i hånden,« forklarer studiechefen.

Ikke umuligt

Det Juridiske Fakultet er et eksempel på at det kan lade sig gøre at gå helt væk fra de håndskrevne eksaminer. Sammen med Det Sundhedsvidenskabelige og det Samfundsvidenskabelige Fakultet er de gået med i projektet ITX der er et forsøg med elektroniske eksaminer på KU. Projektet startede i december 2007 og tæller 300 computere placeret i KU’s lokaler på Peter Bangsvej. Her gennemfører studerende fra de tre involverede fakulteter skriftlige eksaminer ved hjælp af moderne teknik.

»De studerende har været meget positive overfor de elektroniske eksaminer,« fortæller Birgitte Faber, ansvarlig for ITX-projektet.

Projektet blev sat i værk for at give de studerende nogle gode eksamensforhold, og ifølge Birgitte Faber er den elektroniske eksamensform ikke speciel omkostningsfuld.

»Det koster selvfølgelig noget at udvikle systemerne. Men selve driften er ikke specielt dyr. Lokalerne har vi jo i forvejen, og det koster ikke meget at vedligeholde teknikken,« fortæller Birgitte Faber.

Stadig pen og papir

Selvom der ikke fra centralt hold er konkrete planer om at indføre flere skriftlige eksaminer på KU, er Hanne Harmsen ikke i tvivl om at de håndskrevne eksaminer er på vej til at forsvinde.

»Hvis du spørger mig om der på KU er håndskrevne eksaminer som dem vi ser i dag, om ti år, så er mit svar nej.«
Alt tyder derfor på at de studerende også i de næste mange semestre må gribe til pen og papir når de skriftlige eksaminer skal gennemføres. Vicedirektøren vil i hvert fald ikke sætte et årstal på hvornår den sidste KU-studerende har sat et håndskrevet punktum for eksamensopgaver udført i hånden.

»Det er svært for mig at svare præcist på. Men jeg kan i hvert fald love dig at bunken af gennemslagspapir vil blive mindre,« slutter Hanne Harmsen.

mahp@adm.ku.dk

Seneste