Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forældre kræver familiepolitik på KU

Studerende med børn vil have undervisning i daginstitutionernes åbningstid. Ekspert mener at aftenundervisning er på kant med ligestillingsloven

En gruppe jurastuderende med børn vil nu have Københavns Universitet (KU) til at udforme en familiepolitik der blandt andet sikrer at alle studerende der tilmelder sig et daghold får undervisning i daginstitutionernes åbningstid. Baggrunden er at flere og flere studerende på KU oplever at deres undervisningstimer er placeret mellem klokken 18 og 20 om aften. Det lykkedes forældrenetværk på Jura at få oprettet et daghold for studerende med børn efter de havde protesteret over at skulle have undervisning i Formueret fire aftener om ugen. De er dog langt fra tilfredse da dagholdet har været ramt af mange aflysninger fra underviserne, der er skemalagt 16 færre forelæsninger end på de andre hold, og undervisningen kolliderer med andre fag så de er tvunget til at vælge hvilke timer det er vigtigst at komme til.

Oveni nåede fakultetet at afvikle de 13 første forelæsninger om aftenen inden forældreholdet blev oprettet. »Vi føler ikke at vi har fået lige muligheder for at bestå vores eksamener, men i det mindste har vi fået gjort fakultetet opmærksom på at der faktisk findes jurastuderende med børn,« siger Katja Aistrup, mor til Thure på tre år. Hun føler sig tvunget til at udsætte to eksamener til næste år fordi hun reelt ikke har haft mulighed for at følge en tilstrækkelig stor del af undervisningen. Hun har talt med andre der ligeledes bliver forsinket i deres studier på grund af problemerne med undervisningen i formueret. Stud.jur. Anders Høirup Pedersen der har en søn på tre måneder, må udsætte to eksamener. Han har ellers bestået alle fag på normeret tid indtil nu, men føler at han er blevet chikaneret af Det Juridiske Fakultet. Han spørger sig selv om universitetet i virkeligheden ønsker at fastholde studerende med børn, eller om man forsøger at gøre livet så surt for forældrene at de dropper ud. »Vi har haft markant ringere studievilkår end vores medstuderende. Fakultet har lagt så mange hindringer i vejen at vi er flere der nærmest har måttet give op,« siger han.

Reelt valg

Dr. jur. Ruth Nielsen, professor på Copenhagen Business School og ekspert i blandt andet ligestilling, mener at KU´s praksis som beskrevet er på kant med ligestillingslovens paragraf 2 og 4. »Loven betyder at de studerende med børn skal have lige mulighed for at passe deres studium. Hvis de studerende ikke har en reel mulighed for at vælge et hold med undervisning om dagen i stedet for om aftenen, strider det med ligestillingsloven,« siger hun. Ifølge Ruth Nielsen kan studerende der føler sig krænket tilkendes en godtgørelse, og de har også mulighed for at klage direkte til ministeriet. »Jeg kan ikke forestille mig andet end ministeren vil gribe ind og sige at universitetet skal overholde loven som alle andre offentlige institutioner,« siger hun.

Kræver undersøgelse

Studenterrådet på Københavns Universitet frygter at undervisning på skæve tidspunkter langsomt er ved at brede sig, så rådet foreslår at der laves en undersøgelse af hvor udbredt problemet rent faktisk er. Formanden Pia Mejdahl Daugbjerg kender udover eksemplet på Jura også til sen undervisning på Sociologi, Teologi og Statskundskab, men hvor det ellers forekommer og hvor mange forældre der er ramt, ved man ikke. Det er studienævnet på det enkelte institut der skemalægger undervisningen, så der findes i dag ikke et samlet overblik. »Grundlæggende mener vi at alle skal have mulighed for at studere. Det gælder uanset om man har børn, er handicappet eller træner lilleputholdet onsdag aften. I forhold til undervisningen om aftenen er vi godt klar over at universitetet ikke kan være det eneste sted i samfundet der lukker klokken 16, men der må være en vis fleksibilitet så den enkelte har mulighed for at vælge om vedkommende vil undervises om dagen eller om aftenen,« siger hun.

Lover bedring

Ifølge Martin Petersen, studiechef på Det Juridiske Fakultet, har man oprettet forældredagholdet for at imødekomme de studerendes ønske om undervisning i dagtimerne. Fakultetet har taget initiativ til et møde med repræsentanter for de studerende på særholdet den 15. november for at diskutere hvordan holdet har fungeret. »Vi var alle enige om at det ikke har været optimalt, men vi har gjort hvad vi kunne,« siger han.

Det største problem har været at skaffe undervisere da indførelsen af en ny studieordning betyder at de skal undervise mere end ellers, og så er det svært at få arbejdsgivere til at give deres medarbejdere fri til at undervise. Martin Petersen forventer at det bliver langt bedre næste år så undervisningen generelt vil blive placeret fra 8 til 16. Studienævnet på Jura skal behandle de studerendes forslag om at udforme en familiepolitik på det kommende møde den 5. december.

Seneste